Investiile financiare pe termen lung

Conform Ghidului practic la Ordinul 1752/2005 , la evaluarea investiţiilor financiare pe termen lung este utilizată regula generală de evaluare aferentă imobilizărilor financiare. Acestea se evaluează la cost sau valoarea din contract, mai puţin ajustările pentru pierdere de valoare.

Valoarea justă a valorilor mobiliare pe termen lung (de cotaţie) la data bilanţului se prezintă doar în notele explicative la situaţiile financiare.

Exemplu privind înregistrarea intereselor de participare ca urmare a participării în natură imobilizări corporale) a unei societăţi comerciale la capitalul social al altei societăţi comerciale.
Societatea X SRL participă la capitalul social al societatii Y SRL nou-înfiinţate, cu un echipament tehnologic a cărui valoare de aport determinată de un profesionist calificat în evaluare a fost stabilită la 170.000 lei.

Această participaţie îi asigură un procent de control mai mare de 20%. Valoarea de înregistrare contabilă este de 180.000 lei; durata de utilizare economică a echipamentului este: 6 ani; amortizare calculată: 30.000 lei.

In contabilitatea societatii X:

a) Înregistrarea titlurilor de participare în limita valorii neamortizate a utilajului:

%           = 2131 Echipamente tehnologice, masini, utilaje 180.000 si instalatii de lucru
2813 Amortizarea instalaţiilor mijloacelor 30.000 animalelor şi plantaţiilor
263 Interese de participare 150.000

b) Înregistrarea valorii titlurilor de participare primite care excede valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale (170.000 – 150.000):

Entitatea cedează (vinde) jumătate din titlurile obţinute în urma participării la capitalul social, la o valoare negociată de 160.000 lei.

461 Debitori diverşi = 7641 Venituri din imobilizări financiare cedate 160.000

6641 Cheltuieli privind imobilizările financiare = 263 Interese de participare 85.000

1068 Alte rezerve/analitic distinct = 7461 Venituri din imobilizari financiare cedate 10.000

Articole similare

Comentariul tau aici