Contabilitatea investitiilor financiare pe termen lung vs investitiile pe termen scurt

Tematica investitiilor financiare nu este foarte cunoscuta in randul companiilor mici, de aceea ne propunem sa facem anumite delimitari in ce priveste modul de contabilizare al acestora. Ce se intampla cand o microintreprindere doreste sa utilizeze excesul de numerar pentru a cumpara actiuni, direct sau prin intermediul unui broker ? Cum va reflecta in contabilitate achizitiasi vanzarea si ce trebuie…

Mai mult

Investitii pe termen scurt

Contabilitatea trezoreriei asigura evidenta existentei si miscarii actiunilor detinute la entitatile afiliate, altor investitii pe termen scurt, disponibilitatilor în conturi la banci/casierie, creditelor bancare pe termen scurt si altor valori de trezorerie. Contravaloarea actiunilor pe termen scurt primite cu titlu gratuit se înregistreaza în contrapartida cu contul 768 “Alte venituri financiare.” Alte investitii pe termen scurt reprezinta obligatiunile emise si…

Mai mult

Cum se evalueaza in bilant principalele elemente ?

La inchiderea exercitiului financiar urmatoarele elemente se evalueaza astfel : 1. Imobilizările necorporale – la valoarea de intrare minus ajustările cumulate de valoare. Prin ajustări cumulate de valoare se înţeleg amortismentele calculate şi ajustările pentru deprecierea imobilizărilor necorporale, determinate ca diferenţa între valoarea de inventar şi valoarea contabilă netă. 2. Imobilizările corporale– la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate…

Mai mult

Grupa 59 Ajustari pt pierderea de valoare a conturilor de trezorerie

Cu ajutorul conturilor din grupa 59 se tine evidenta ajustarilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie. Conturile din aceasta grupa sunt : 591 Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate 595 Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate 596 Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor 598 Ajustari pentru pierderea de…

Mai mult

Investiile financiare pe termen lung

Conform Ghidului practic la Ordinul 1752/2005 , la evaluarea investiţiilor financiare pe termen lung este utilizată regula generală de evaluare aferentă imobilizărilor financiare. Acestea se evaluează la cost sau valoarea din contract, mai puţin ajustările pentru pierdere de valoare. Valoarea justă a valorilor mobiliare pe termen lung (de cotaţie) la data bilanţului se prezintă doar în notele explicative la situaţiile…

Mai mult

Contabilitatea investitilor financiare pe termen scurt

Contabilitatea investitiilor financiare pe termen scurt se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 50 ” Investitii financiare pe termen scurt “. Grupa se detaliaza pe urmtoarele conturi : 501 ” Actiuni detinute la entitati afiliate ” 505 ” Obligatiuni emise si rascumparate” 506 “Obligatiuni ” 508 ” Alte investitii pe termen scurt si creante assimilate ” 5081 ” Alte titluri…

Mai mult