Investitii imobiliare vs. proprietati imobiliare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Conform OMFP 1802/2014, proprietatile imobiliare ( Cladiri, terenuri) pot sa fie recunoscute in contabiliate ca si imobilizari corporale sau stocuri (active circulante)

Recunoasterea ca si imobilizare corporala se imparte la randul ei in doua categorii:

  • Investitie imobiliara: este o proprietate detinuta de proprietar sau de locatar in baza unui contract de lizing financiar, pentru a obtine venituri din chirii sau pentru cresterea valorii capitalului

Cont contabil: 215 – investitii imobiliare

  • Proprietate imobiliara utilizata de posesor: este o proprietate imobiliara detinuta de propritar sau de locatar in baza unui contract de lezing financiar, pentru a fi utilizata la producerea sau furnizarea de bunuri ori servicii sau in scopuri administrative.

Conturi contabile utilizate: 211 – Terenuri si amenajari de terenuri, 212 – Constructii

Recunoasterea in categoria de stocuri este in situatia in care proprietatea imobiliara este detinuta pentru a fi vanduta pe parcursul desfasurarii normale a activitatii.

Conturile de clasa 3 – Conturi de stocuri si productei in curs de executie

Exemple de investiții imobiliare:

a) terenurile deținute, în scopul creșterii pe termen lung a valorii capitalului, decât în scopul vânzării pe termen scurt, pe parcursul desfășurării normale a activității;

b) terenurile deținute pentru o utilizare viitoare încă nedeterminată. În cazul în care o entitate nu a hotărât dacă va utiliza terenul fie ca pe o proprietate imobiliară utilizată de posesor, fie în scopul vânzării pe termen scurt în cursul desfășurării normale a activității, atunci terenul este considerat ca fiind deținut în scopul creșterii valorii capitalului;

c) o clădire aflată în proprietatea entității și închiriată în temeiul unuia sau mai multor contracte de leasing operațional;

d) o clădire care este liberă, dar care este deținută pentru a fi închiriată în temeiul unuia sau mai multor contracte de leasing operațional;

e) proprietățile imobiliare în curs de construire sau amenajare în scopul utilizării viitoare ca investiții imobiliare.

Ce nu reprezinta investitii imobiliare:

a) proprietățile imobiliare deținute pentru a fi vândute pe parcursul desfășurării normale a activității sau în procesul de construcție ori de amenajare în vederea unei astfel de vânzări, de exemplu, proprietățile imobiliare dobândite cu scopul exclusiv de a fi cedate ulterior, în viitorul apropiat, sau cu scopul de a fi amenajate și revândute. Acestea reprezintă, din punct de vedere contabil, stocuri;

b) proprietățile imobiliare care sunt în curs de construire sau amenajare în numele unor terțe părți. Acestea reprezintă pentru entitate servicii în curs de execuție;

c) proprietățile imobiliare utilizate de posesor, incluzând (printre altele) proprietățile deținute în scopul utilizării lor viitoare ca proprietăți imobiliare utilizate de posesor, proprietățile deținute în scopul amenajării viitoare și utilizării ulterioare ca proprietăți imobiliare utilizate de posesor, proprietățile utilizate de salariați (indiferent dacă aceștia plătesc sau nu chirie la cursul pieței) și proprietățile imobiliare utilizate de posesor care urmează a fi cedate.

In situatia in care bunul este cu folosinta mixta

Anumite proprietăți includ o parte care este deținută pentru a fi închiriată sau cu scopul creșterii valorii capitalului și o altă parte care este deținută pentru a fi utilizată la producerea sau furnizarea de bunuri ori servicii sau în scopuri administrative. Dacă aceste părți pot fi vândute separat (sau închiriate separat în temeiul unui contract de leasing financiar), o entitate le contabilizează separat. Dacă părțile nu pot fi vândute separat, proprietatea imobiliară constituie o investiție imobiliară doar în cazul în care o parte nesemnificativă este deținută pentru a fi utilizată la producerea sau furnizarea de bunuri ori servicii sau în scopuri administrative.

Articole similare

Comentariul tau aici