La ce tipuri de concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate au dreptul asiguratii?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Conform art. 2 din OUG 158/2005, concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, la care au dreptul asiguratii sunt:

a) Concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau accidente in afara muncii

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta de catre angajator sau de catre FNUASS.

De catre angajator se suporta din prima zi pana in a 5-a zi de incapacitate de munca, iar de catre FNUASS:

  • ziua urmatoare celor suportate de angajator, si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia;
  • prima zi de incapacitate temporara de munca, in cazul persoanelor asigurate prevazute la art. 1 alin. (1) lit. B și C și alin. (2);
  • prima zi de incapacitate temporara de munca, in cazul persoanelor asigurate pentru care a fost instituită masura izolarii, potrivit Legii nr. 136/2020.

b) Concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;

In scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca, asiguratii pot beneficia de:

  • indemnizatia pentru reducerea timpului de munca;
  • concediu si indemnizatia pentru carantina;
  • tratament balnear, in conformitate cu programul individual de recuperare.

c) Concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate

Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie, pe o perioada de 126 de zile calendaristice. In aceasta perioada ele beneficiaza de indemnizatia de maternitate.

Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere.

d) Concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav

Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.

e) Concedii medicale si indemnizatii de risc maternal

Indemnizatia de risc maternal este suportata integral din bugetul FNUASS si se acorda fara conditia de stagiu de cotizare.

Pentru a beneficia de concediile si indemnzatiile mentionate anterior, persoanele asigurate trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

  • stagiul minim de cotizare;
  • sa prezinte adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A.

Articole similare

Comentariul tau aici