Lege pentru modificarea L 55/2020 privind unele masuri pentru combatetera efectelor pandemiei promulgata in 13.12.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Presedintele Romaniei a promulgat in 13.12.2021 o lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Ce modificari se propun?

  1. Se completeaza L 55/2020 prin introducerea unui nou articol, art. 66.1 care are ca obiect reglementarea sanctiunii contraventionale complementare de inchidere temporara a activitatii operatorului economic pentru nerespectarea urmatoarelor prevederi :

-art. 65. lit. q) din L 55/2020, adica nerespectarea de către conducătorii instituțiilor sau operatorilor economici a condițiilor stabilite potrivit art. 5 alin. (3) lit. f) (limitarea sau suspendarea pe durată determinată a activității unor instituții sau operatori economici) referitoare la desfășurarea activității acestor instituții sau operatori economici;

– art. 65. lit. r) din L 55/2020: nerespectarea de către conducătorii instituțiilor sau operatorilor economici a măsurilor stabilite potrivit art. 5 alin. (3) lit. f)(limitarea sau suspendarea pe durată determinată a activității unor instituții sau operatori economici) , referitoare la suspendarea temporară a activității acestor instituții sau operatori economici;

2. Se completeaza art. 68 cu un nou alineat care arata ca prin derogare de la dispoziţiile art. 32 alin. (3) din Ordonanţa
Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii nu suspendă executarea sancţiunilor contravenţionale complementare aplicate potrivit art. 66.1.

Articole similare

Comentariul tau aici