Legea zilelor platite pentru parintii ai caror copii invata online

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Potrivit informarilor din spatiul public aduse de Ministrul Muncii, legea zilelor platite pentru parintii ai caror copii invata online, este pregatita pentru a fi dezbatuta in sedinta de guvern de azi, 22.10.2020.

Legea va avea aceleasi prevederi cu cele ale legii 19/2020, care acorda zile libere plătite pentru părinţii copiilor din şcoli şi grădiniţe închise după declararea stării de urgenţă.

Imediat după ce comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă au decis trecerea şcolilor din anumite localităţi, inclusiv din Bucureşti, în scenariul 2 (prezenţa la cursuri alternativ cu învăţământ în sistem online) sau în scenariul 3 (toate cursurile în sistem online) am iniţiat completări la cadrul legal existent pentru a putea acorda, şi în aceste cazuri, zile libere plătite (cu 75% din salariul brut dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut) pentru un părinte.”

Proiectul OUG arata asa:

Art. I – Ordonanța de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I nr. 790 din 28 august 2020, se modifică și se completează, după cum urmează:

 1. La articolul 1, după litera b) a alineatului (2), se introduce o nouă literă c), cu următorul cuprins:
  ”c) părintele nu se află în situația prevăzută de art. 17 din Legea nr. nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare .”
 2. Alineatul (5) al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
  ”(5) Angajatorul este obligat să acorde zilele libere dacă angajatul solicită acest drept în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă și nu își desfășoară activitatea în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu.
 3. După alineatul (3) al articolului 6 se introduce un nou alineat alin.(4), cu următorul cuprins:
  ” (4) Listele prevăzute la alin.(1) lit.a) se transmit prin Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România, pe baza unui protocol încheiat între Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Ministerul Educației și Cercetării. ”
 4. După articolul 8 se introduce un nou articol 8.1, cu următorul cuprins:
  ”Art. 8.1
  – (1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și pentru scenariul 2 ”Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie şi Revenirea parţială (prin rotaţie de 1 – 2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie”, precum și pentru scenariul 3 ” Participarea tuturor preşcolarilor şi elevilor la activităţi/lecţii online” prevăzute în Anexa 1 – GHIDUL privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19 la Ordinul comun al ministrului educației și cercetării și ministrului sănătății nr. 5487/1494/2020 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităților/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările
  și completările ulterioare.
  (2) Pe durata aplicării scenariilor prevăzute la alin.(1), zilele libere se acordă pe toată perioada prevăzută de hotărârea Consiliului județean pentru situații de urgență/Consiliului Municipiului București pentru situații de urgență.
  (3) Acordarea zilelor libere în situația prevăzută la alin.(1) se face pe perioada stării de alertă instituită potrivit Legii nr.55/2020, cu modificările ulterioare .”

Articole similare

Comentariul tau aici