Adresa/ cerere ridicare poprire

Societatea comercială ……………………………………….., cu sediul social în ……………….……, str. …………………………, nr. ….., ap. …, judeţ/sector al Municipiului Bucureşti ……….., înmatriculată în Registrul Comerţului …….…….. sub nr. …………….., cod fiscal ……………, cont bancar ……………..…………………….., reprezentată legal de …………………….., vă rugăm să dispuneţi RIDICAREA POPRIRII ASIGURĂTORII, instituite de instanţa ………………… prin …………1 din …………. asupra sumei de …………………2 în mâinile …………………3 din ………………, str. …………………, nr. ….., ap. …, judeţ/sector al Municipiului Bucureşti ……….4, la cererea …………………..………, cu sediul social/domiciliul în …………..…………, str. …………………………………, nr. ………, ap. .…, judeţ/sector al Municipiului Bucureşti …..…….5, întrucât …………………………6 .

Depunem alăturat recipisa C.E.C. nr. ……… din …………., din care rezultă că am consemnat suma urmărită şi cheltuielile de judecată7.

Ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 597 alin. 2 şi art. 594/5958 C.proc.civ.

Data …………………….

Societatea comercială …………………………………..

Reprezentată prin ……………………

Semnătura reprezentantului ………….

Domnului Preşedinte al …………………………….

_____________

One Thought to “Adresa/ cerere ridicare poprire”

Comentariul tau aici