Lista activelor pentru care se poate aplica scutirea de impozit pe profit pentru profit reinvestit -O 4.636/30.12.2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

In MOF 1275 din 30.12.2022 s-a publicat Ordin al ministrului finanțelor nr. 4.636 privind activele utilizate în activitatea de producție și procesare și activele reprezentând retehnologizare pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit, potrivit art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal .

Activele utilizate în activitatea de producție și procesare și activele reprezentând retehnologizare pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit, potrivit art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt cele prevăzute în următoarele subgrupe și clase din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului:
a) clasa 1.1.1. „Clădiri industriale”;
b) clasa 1.1.2. „Construcții ușoare cu structuri metalice (hale de producție, hale de montaj etc.)”;
c) clasa 1.1.3. „Centrale hidroelectrice, stații și posturi de transformare, stații de conexiuni”;
d) clasa 1.1.4. „Centrale termoelectrice și nuclearo-electrice”;
e) clasa 1.2.1. „Clădiri agrozootehnice”;
f) clasa 1.2.2. „Construcții agricole ușoare (barăci, magazii, șoproane, cabane)”;
g) clasa 1.2.3. „Depozite de îngrășăminte minerale sau naturale (construcții de compostare)”;
h) clasa 1.2.4. „Silozuri pentru furaje”;
i) clasa 1.2.5. „Silozuri pentru depozitarea și conservarea cerealelor”;
j) clasa 1.2.7. „Construcții pentru creșterea animalelor și păsărilor, padocuri”;
k) clasa 1.2.8. „Heleșteie, iazuri, bazine; ecluze și ascensoare; baraje; jgheaburi etc. pentru piscicultură”;
l) clasa 1.2.9. „Terase pe arabil, plantații pomicole și viticole”;
m) clasa 1.2.10 „Sere, solarii, răsadnițe și ciupercării”;
n) subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”;
o) subgrupa 2.4. „Animale și plantații”.
Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.

Comanda aici lucrarea Noutati fiscale 2023

Articole similare

Comentariul tau aici