Locul prestarii de servicii in cadrul sferei de aplicare a TVA -reguli generale

Baza legala : Legea 571/2003 cu completari si modificari ulterioare;

 Daca ne referim la cadrul sferei de aplicare a TVA pentru prestarile de servicii, putem desprinde un principiu important si de baza care se refera la impozitarea la locul de consum.

Importanta stabilirii locului de prestare a serviciilor este data de necesitatea de a identifica persoana obligata la plata TVA pentru operatiunile taxabile in Romania.

Pentru a stabili locul prestarii de servicii este important sa analizam si sa stabilim de la inceput care este calitatea persoanelor ce realizeaza operatiunea, respectiv vorbim de:

– persoana impozabila ce desfasoara operatiuni in legatura cu alta persoana impozabila (B2B). In acest caz vorbim de persoane juridice sau persoane care realizeaza activitati independente si care sunt inregistrate in scopuri de TVA;

– persoana impozabila ce desfasoara operatiuni in legatura cu o persoana neimpozabila (B2C). atunci cand persoana neimpozabila este persoana fizica.

Ca si reguli generale, in conformitate cu prevederile art.133 alin(2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal:

– pentru situatia B2B :

• locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile (benficiarul) isi are stabilit sediul activitatii sale economice;

• daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile;

• in absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita;

• in situatia in care beneficiarul este stabilit in Comunitate, acesta trebuie sa furnizeze un cod valid de TVA, in caz contrar operatiunea este considerata ca fiind realizata in relatia B2C.

–  pentru situatia B2C :

• locul de prestare a serviciilor catre o persoana neimpozabila este locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii sale economice;

• daca serviciile sunt prestate de la un sediu fix al prestatorului, aflat in alt loc decat locul in care persoana impozabila si-a stabilit sediul activitatii economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix;

• in absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde prestatorul isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.

Pentru a putea justifica faptul ca livrarea serviciilor prestate se realizeaza in conditiile general admise conform regulilor fiscale, beneficiarul trebuie sa demonstreze :

– ca serviciile sunt prestate catre sediul activitatii sale economice sau respectiv catre un sediu fix, caz in care dovada se face prin contractul şi/sau formularul de comanda care sta la baza identificarii sediului care primeste serviciile;

– ca plata/costurile pentru serviciile prestate este efectuata/suportata de firma ce reprezinta sediul caruia i s-au livrat serviciile;

– tipul serviciilor livrate permite identificarea, in mod particular, a sediului catre care serviciul este prestat;

– orice alte informatii care permit identificarea locului prestarii.

Autorul articolului : Sergiu Cobirzan, expert contabil si auditor financiar.

Click aici pentru profilul de Linkedin al autorului.

Articole similare

Comentariul tau aici