Luni 30 sept 2019 – ultima zi pentru depunerea cererii de rambursare a TVA din UE pentru persoanele impozabile stabilite în România

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Cine depune aceasta cerere?

Persoanele impozabile stabilite în România, pentru rambursarea TVA achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care au fost prestate în beneficiul lor în statul membru în care taxa a fost încasată, precum și a taxei achitate pentru importul bunurilor în respectivul stat membru.

Baza legala :

  • art. 302 alin. (2) din Legea 227/2015
  • OPANAF 2810/2016

Formular: se depune Formularul 318 numai in format electronic.

Formularul se depune pana la 30 sept 2019 pentru operatiunile efectuate in cursul anului 2018.

Care este procedura de depunere a cererii ?

PROCEDURA de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri / servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România

Persoana impozabilă stabilită în România, denumită în continuare solicitant, poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată aferente importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene, denumit în continuare stat membru de rambursare.

  • Pentru a obţine o rambursare a taxei pe valoarea adăugată în statul membru de rambursare, solicitantul adresează o cerere (F318), pe cale electronică, respectivului stat membru, pe care o înaintează organului fiscal competent din România, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de ANAF.
  • Informaţiile din cererea de rambursare şi eventualele informaţii suplimentare trebuie furnizate de solicitant în limba stabilită de statul membru de rambursare.
  • După primirea cererii adresate statului membru de rambursare, organul fiscal competent din România trimite solicitantului, de îndată, o confirmare electronică de primire a acesteia.
  • Organul fiscal competent din România verifică, cu ajutorul aplicaţiei informatice, dacă în perioada de rambursare înscrisă în cerere solicitantul a fost persoană înregistrată în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din Codul fiscal, precum şi dacă documentele înscrise în secţiunea “Lista operaţiunilor pentru care se solicită rambursarea TVA” sunt emise în perioada de validitate a codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile stabilite în România. In cele mai multe cazuri se solicita rambursari de TVA pentru deplasari in strainatate- restaurant, cazare, etc.
  • Dacă solicitantul nu a fost în perioada de rambursare persoană înregistrată în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din Codul fiscal, sau dacă documentele înscrise în secţiunea “Lista operaţiunilor pentru care se solicită rambursarea TVA” nu au fost emise în perioada de validitate a codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile stabilite în România, organul fiscal competent din România nu înaintează cererea de rambursare statului membru de rambursare şi comunică solicitantului, pe cale electronică, această decizie.
  • Dacă solicitantul a fost în perioada de rambursare persoană înregistrată în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din Codul fiscal, şi dacă documentele menţionate la punctul precedent au fost emise în perioada de validitate a codului de înregistrare în scopuri de TVA, organul fiscal competent din România atribuie un număr de referinţă cererii şi transmite, electronic, autorităţii competente din statul membru de rambursare cererea de rambursare, împreună cu toate documentele care însoţesc respectiva cerere. Numărul de referinţă al cererii se comunică solicitantului pentru a fi înscris pe toate documentele referitoare la cererea respectivă.

Articole similare

Comentariul tau aici