Manual de politici contabile

Cuprinsul Manualului de politici contabile 66 de pagini  (Numai titlurile capitolelor principale) :

1.Detalii privind entitatea

2.Cadrul legal

3.Obiective

4.Aprobare.

5.Principii generale

6.Corectarea erorilor contabile

7.Contabilitatea activelor imobilizate

8.Contabilitatea activelor circulante

9.Contabilitatea tertilor

10.Contabilitatea provizioanelor

11.Subvenţii

1.Capital si rezerve

13.Venituri si cheltuieli

14.Active primite prin transfer de la clienti si conectarea utilizatorilor la reţelele de utilităţi

15.Documentatia utilizata in contabilitate

16.Inventarierea si evaluarea la inventar

Cuprinsul Manualului de proceduri contabile 51 de pagini  (Numaia titlurile capitolelor principale) 

1.Modul de organizare a contabilitatii

2. Sistemele informatice utilizate

3. Procedura de inregistare contabila

4.Documente financiar – contabile utilizate de catre societate

5.Procedura de calcul si inregistare a salariilor

6.Procedura de gestionare a mijloacelor fixe

7.Procedura de gestionare a stocurilor

8. Procedura de gestionare a achizitiilor si a datoriilor catre furnizori

9.Procedura de gestionare a vanzarilor si creantelor clienti

10.Procedura de gestionare a casieriei

11.Procedura pentru deconturile de trezorerie

12. Procedura de reconciliere a conturilor bancare

13.Procedura inchiderii de luna/ de perioada

14. Procedura inventarierii patrimoniului

Comentariul tau aici