Masuri fiscale suplimentare OUG 33/2020 bonificatii impozit micro si profit

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF nr. 260/30.03.2020 a fost publicata OUG 33/2020 privind unele masuri fiscale.

Prevederi:

1. Bonificatii impozit profit si micro

a) Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată prevăzut de art. 41 din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiași trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiază de o bonificație calculată asupra impozitului pe profit datorat, astfel:

  • a) 5% pentru contribuabilii mari stabiliți potrivit OPANAF nr. 3.609/2016 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili;
  • b) 10% pentru contribuabilii mijlocii stabiliți potrivit OPANAF nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii, cu modificările ulterioare;
  • c) 10% pentru ceilalți contribuabili care nu se încadrează la lit. a) și b).

b)Prevederile alin. anterior se aplică în mod corespunzător și de către contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru impozitul pe profit
aferent trimestrului I al anului 2020, determinat pentru activitățile desfășurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege.

c)Pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020, până la data de 25 aprilie 2020 inclusiv, contribuabilii beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv.

Contribuabilii care aplică bonificatia determină impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor de plată prin scăderea din impozitul datorat a bonificației calculate potrivit prezentului articol.
Pentru plătitorii de impozit pe profit, bonificația calculată potrivit prezentului articol se înscrie în mod distinct în declarația anuală de impozit pe profit.

2.Scutirea de la plata TVA in vama pentru medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19

Prin derogare de la prevederile art. 326 alin. (3) și (4) din Codul fiscal nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 care
importă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență conform Decretului nr. 195/2020, și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență, medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate
în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Taxa aferentă importurilor pentru produsele respective, realizate în cursul perioadei fiscale se evidențiază de către importatori în decontul de TVA atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă, în limitele și în condițiile stabilite la art. 297—301 din Codul fiscal.

Articole similare

Comentariul tau aici