Metoda inventarului intermitent-termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit art.289 din Ordinul 1802/2014 contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent.

Inventarul intermitent constă în stabilirea ieşirilor şi înregistrarea lor în contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfârşitul perioadei.

Entităţile care utilizează metoda inventarului intermitent efectuează inventarierea faptică a stocurilor conform politicilor contabile, dar nu mai târziu de finele perioadei de raportare pentru care au de determinat obligaţii fiscale. Aplicarea metodei inventarului intermitent presupune respectarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

Metoda inventarului intermitent constă în faptul că intrările de stocuri nu se înregistrează prin conturile de stocuri, ci prin conturile de cheltuieli.

Stabilirea ieşirilor de stocuri în cursul perioadei are la bază inventarierea faptică a stocurilor la sfârşitul perioadei. Ieşirile de stocuri se determină ca diferenţă între valoarea stocurilor iniţiale, la care se adaugă valoarea intrărilor, şi valoarea stocurilor la sfârşitul perioadei stabilite pe baza inventarului.

Inventarul intermitent nu se utilizează în comerţul cu amănuntul în situaţia în care se aplică metoda global-valorică.

Pentru a exemplifica modul de reflectare în contabilitate a operaţiunilor privind stocurile, în cazul utilizării inventarului intermitent, sunt avute în vedere informaţiile aferente lunii octombrie 2016, cu privire la materiile prime utilizate de către societatea X S.A. în procesul de producţie, astfel:

La data de 01.10.2016 societatea deţine în stoc materii prime, în valoare totală de 100.000 lei. În cursul lunii octombrie 2016 s-au efectuat atât operaţiuni de aprovizionare, cât şi de consum de materii prime, operaţiuni sintetizate in exemplul de mai jos.

Data: 01.10.2016

Transferarea soldului iniţial al contului 301 „Materii prime” asupra contului de cheltuieli 601 „Cheltuieli cu materiile prime”

601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 100.000 lei Materii prime 100.000 lei

Data: 10.10.2016

Se achiziţionează materii prime de la furnizori în valoare de 250.000 lei

601 Cheltuieli cu  materiile prime = 401 Furnizori 250.000 lei

Data: 12.10.2016

Se dau în consum materii prime în valoare de 50.000 lei

Nu se efectueaza nici o nota contabila

Data: 31.10.2016 (la finele exerciţiului financiar)

La sfârşitul perioadei se efectuează inventarierea şi se stabileşte valoarea stocului final, aceasta fiind în sumă de 300.000 lei, care se înregistrează în contabilitate astfel:

601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime -300.000 lei

In cazul inventarului intermitent eventualele lipsuri în gestiune nu se pot identifica, deoarece această metodă nu permite cunoaşterea în orice moment a valorii stocurilor existente în gestiune.

Articole similare