MFP a publicat proiectul de ordin pentru raportarea contabila la 30.06.2021 (termen de depunere 16 august 2021)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

MFP a publicat in 18.06.2021 proiectul de ordin pentru raportarea contabila la 30.06.2021.

Prin proiectul de ordin se propune ca sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2021 să se aplice operatorilor economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2021, încadrarea în criteriul de mai sus se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizând cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data încheierii exercițiului financiar precedent.

Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2021, cele care în tot semestrul I al anului 2021 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2021, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2021.

Raportările contabile la 30 iunie 2021 urmează a fi depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor până cel mai târziu la data de 16 august 2021.

Articole similare

Comentariul tau aici