Microintreprindere in 2018 – ce presupune?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit Codului Fiscal, o microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

 • a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile, adica 4.6597 lei/eur – 4.659.700 lei ;

 • capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si unitatile administrativ-teritoriale;

 • nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.

Persoanele juridice romane aplica impozitul reglementat de prezentul titlu incepand cu anul fiscal urmator celui in care indeplinesc conditiile de microintreprindere. 

PJ romane care intra sub incidenta Legii nr. 170/2016 si care la data de 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse intre 100.001 euro – 500.000 euro, inclusiv, indeplinind si celelalte conditii prevazute la art. 47 alin. (1), sunt obligate la plata impozitului pe micro incepand cu luna urmatoare intrarii in vigoare a acestor prevederi, urmand a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, pana la data de 25 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a acestor prevederi, inclusiv. 

Anul fiscal al unei microintreprinderi este anul calendaristic.

Cotele de impozitare pe veniturile microintreprinderilor sunt:

 • 1% pentru microintreprinderile care au unul sau mai multi salariati;
 • 3% pentru microintreprinderile care nu au salariati.

Prin exceptie pentru PJ romane nou-infiintate, care au cel putin un salariat si sunt constituite pe o durata mai mare de 48 de luni, iar actionarii/asociatii lor nu au detinut titluri de participare la alte PJ, cota de impozitare este 1% pentru primele 24 de luni de la data inregistrarii PJ române, potrivit legii. Aceasta se aplica pana la sfarsitul trimestrului in care se incheie perioada de 24 de luni. Prevederile se aplica daca, in cadrul unei perioade de 48 de luni de la data inregistrarii, microintreprinderea nu se afla in urmatoarele situatii:

 • lichidarea voluntara prin hotararea adunarii generale;
 • dizolvarea fara lichidare;
 • inactivitate temporara;
 • declararea pe propria raspundere a nedesfasurarii de activitati la sediul social/sediile secundare;
 • majorarea capitalului social prin aporturi efectuate, de noi actionari/asociati;
 • actionarii/asociatii sai vand/cesioneaza/schimba titlurile de participare detinute.

Conditia privitoare la salariat se considera indeplinita daca angajarea se efectueaza in termen de 60 de zile inclusiv de la data inregistrarii PJ respective.

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare