Microintreprinderile –subiect continuu al schimbarilor legislative

De la inceputul anului 2013 au fost introduse urmatoarele modificari:

• s-a abrogat condiţia referitoare la numărul de salariaţi (una din conditiile pentru ca o societate sa fie microintreprindere din punct de vedere fiscal, era ca ea sa aiba intre 1 si 9 salariati, inclusiv )

• o persoană juridică română care este nou-înfiinţată este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiţia privind capitalul social este îndeplinită la data înregistrării la registrul comerţului.

• dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65.000 euro (inainte plafonul era de 100.000 euro), aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal.

• recuperarea pierderii fiscale la trecerea la microintreprindere:

Contribuabilii care, începând cu data de 1 februarie 2013, aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor respectă şi următoarele reguli de recuperare a pierderii fiscale:

‐ pierderea fiscală înregistrată în anii anteriori anului 2013 se recuperează potrivit prevederilor art. 26 din Codul fiscal, de la data la care contribuabilul revine la sistemul de plată a impozitului pe profit, anul 2013 fiind considerat un singur an fiscal în sensul celor 5 sau 7 ani consecutivi;

‐ pierderea fiscală din perioada 1 ianuarie ‐ 31 ianuarie 2013 inclusiv, înregistrată de către un contribuabilul care, în această perioadă, a fost plătitor de impozit pe profit, se recuperează, potrivit prevederilor art. 26 din Codul fiscal, de la data la care contribuabilul revine la sistemul de plată a impozitului pe profit, iar anul 2014 este primul an de recuperare a pierderii, în sensul celor 7 ani consecutivi;

‐ în cazul în care contribuabilul revine în cursul anului 2013, la sistemul de plată a impozitului pe profit, pierderea fiscală înregistrată în perioada 1 ianuarie ‐ 31 ianuarie 2013 inclusiv este luată în calcul la stabilirea profitului impozabil/pierderii fiscale din perioada 1 februarie ‐ 31 decembrie 2013, înaintea recuperării pierderilor fiscale din anii precedenți anului 2013, şi se recuperează potrivit art.26 din Codul fiscal, începând cu anul 2014, în limita celor 7 ani consecutivi.

Perioada 1 februarie ‐ 31 decembrie 2013 inclusiv nu este considerată an fiscal în sensul celor 7 ani consecutivi.

• ultimul act legislativ care aduce modificari in ce priveste microintreprinderile este Legea 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale.

La definitia microintreprinderii , cele 3 conditii ca o persoana juridica sa fie microintreprindere ( a) realizează venituri, altele decât cele prevăzute la art. 112^2 alin. (6); b) *** abrogat;c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 65.000 euro; d) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale) se completeaza cu :

“e) nu se află în dizolvare cu lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii. ”

– Persoana juridică română nou-înființată care, începând cu data înregistrării în registrul comerțului, intenționează să desfășoare activități în domeniul bancar, asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii, jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului nu pot fi microintreprinderi;

– Persoana juridică română nou-înființată care, la data înregistrării în registrul comerțului, are subscris un capital social reprezentând cel puțin echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro poate opta să aplice prevederile titlului II(Impozit pe profit). Opțiunea este definitivă, cu condiția menținerii valorii capitalului social de la data înregistrării, pentru întreaga perioadă de existență a persoanei juridice respective. În cazul în care această condiție nu este respectată, persoana juridică aplică prevederile titlului IV.1 (Impozit pe veniturile microintreprinderilor), începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea reprezentând echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro de la data înregistrării, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 1121. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în lei pentru suma de 25.000 euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Națională a României la data înregistrării persoanei juridice.”

• Persoanele juridice române care au optat pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor conform cu reglementările legale în vigoare până la 1 februarie 2013 păstrează acest regim de impozitare pentru anul 2013.

 

Articole similare

Comentariul tau aici