Ministerul Fondurilor a publicat proiectul de modificare a OUG 130/2020 privind cele 3 tipuri de granturi

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene s-a publicat proiectul Ordonanţei de urgență a Guvernului pentru suspendarea, modificarea și completarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

Iata ce modificari sunt vizate:

1.Microgranturi 2000 euro

Modificarea prevede ca vor putea aplica si firmele infiintate in anul 2019, cu cifra de afaceri mai mica de 5.000 euro.

In prezent, OUG 130 prevede ca microgranturile se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:
a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA/CMI pentru care începerea activității poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020;
b) au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți la art. 5 lit. b) și c);
c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.

Se propune modificarea literei b) astfel:

b) au obţinut o cifră de afaceri în exerciţiul financiar anterior depunerii cererii de finanţare de cel puţin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuţi la art. 5 lit. a), care au fost înființați în anul 2019, cu cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, pentru care valoarea grantului se calculează prin înmultirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro, precum și cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuţi la art. 5 lit. b) și c).”

Tot legat de microgranturi se propune suspendarea pana la 1 martie 2021 a modificarii facute in noiembrie care viza includerea in categoria beneficiarilor a PFA, alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege și ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa 1.

2. Granturi pentru capital de lucru

Se extinde bugetul initial pentru granturi de capital de lucru.

Astefel, in prezent fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru sunt în valoare de 350.000.000 euro, din care 265.000.000 euro fonduri externe nerambursabile și 42.500.000 euro fonduri de la bugetul de stat și coparticipare de 42.500.000 euro de la beneficiari.

Modificarea vizeaza faptul ca pentru aplicațiile de finanțare depuse până în data de 28 octombrie 2020, fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru sunt în valoare de 1.067.095.588 euro, din care 765.000.000 euro fonduri externe nerambursabile și 142.031.250 euro fonduri de la bugetul de stat și coparticipare de 160.064.338 euro de la beneficiari.

3. Granturi pentru investitii

Se suspenda pana in data de 1 martie 2021 aplicarea prevederii care arata ca in lista domeniilor eligibile se cuprind si: viticultură, industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare, servicii de organizare de târguri, evenimente și expoziții (cod CAEN 8230). Aceste domenii fusesera introduse in noiembrie 2020 printr-o modificare adusa formei initiale a ordonantei (Legea 220/2020).

Tot pana la 1 martie 2021 se suspenda :

  • prevederea ca granturile pentru investiții se acordă IMM-urilor și ONG-urilor cu activitate economică din domeniul cultural, cât și celor de utilitate publică din domeniul social pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, prevedere introdusa in noiembrie tot prin Legea 220/2020.
  • prevederea introdusa prin Legea 220/2020 privind criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții:a) domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se realizează investiția/apartenența domeniului de activitate – cod CAEN – la soldul balanței comerciale. Vor fi sprijinite prioritar domeniile de activitate în care în anul 2019 importurile au fost mai mari decât exporturile și au avut o contribuție la soldul negativ al balanței comerciale;b) resurse umane existente la momentul înscrierii online;c) previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției;d) capacitatea economico-financiară a solicitantului în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare;e) contribuția la îndeplinirea obiectivelor secundare.

Se mai introduce prevederea ca bugetele celor 3 tipuri de măsuri sunt indicative și se pot reloca între tipurile de măsuri în funcție de nevoile IMM-urilor și în condițiile încadrării în alocarea totală a măsurilor din prezenta ordonanță de urgență, în limita alocărilor cu acesată destinație din POC și facilitatea de finanţare REACT-EU.

Proiectul oug poate fi gasit AICI.

Articole similare

Comentariul tau aici