Ministerul muncii a publicat modificari la modelul cadru al contractului individual de munca

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ministerul Muncii a publicat recent un proiect de modificare a modelului cadru al contractului individual de munca.

ART. I
Se modifică şi se completează modelul-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii şi solidarității sociale nr. 64/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, cu modificările ulterioare, după cum urmează:
La litera M punctul 4, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1 ), cu următorul cuprins:

”c1) să informeze angajatul cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii administrate privat”.


Art. II
La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Obligația prevăzută la litera M, punctul 4, litera c1 ) din Anexa 1 la Ordinul nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, cu modificările și completările ulterioare, se aplică doar persoanelor prevăzute la art. 30 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Articole similare

Comentariul tau aici