Modelul editabil al cererilor pentru somaj tehnic si procedura de lucru. Cererile se depun incepand de luni, 1 noiembrie 2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Incepand de luni, 1 noiembrie 2021, se pot depune la AJOFM la adresele aferente fiecarui judet (lista cu adresele de mail se poate gasi AICI) documentele necesare solicitarii indemnizatiei de somaj tehnic pe luna octombrie 2021.

Actul normativ care reglementeaza acordarea indemnizatiei de somaj tehnic este Ordonanța de Urgență nr. 111 din 2 octombrie 2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea Coronavirusului SARS CoV-2.

Aceasta ordonanta prevede la art. 1 ca incepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență (adica 4 octombrie 2021) și până la 31 decembrie 2021, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Modelul documentelor necesare pentru obtinerea indemnizatiei a fost reglementat recent, prin Ordinul nr. 947 din 15 octombrie 2021.

Modelele documentelor se pot descarca de mai jos:

Anexa 1

Anexa 2

Cum se procedeaza?

1.angajatorii depun, prin poșta electronică, la AJOFM – la adresele din lista mentionata la inceputul acestui articol o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului prezentat mai sus.

Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară, adica in noiembrie se depun pentru indemnizatiile aferente lunii decembrie.

2.Plata indemnizației se va face către conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit, in termen de maxim 15 zile de la depunerea documentelor. Cu alte cuvinte AJOFM vireaza banii angajatorilor.

3.Angajatorul va face plata salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor de la stat.

Articole similare

Comentariul tau aici