Modificari ale Codului Fiscal in vigoare incepand cu 1 august 2022- AJFP Vrancea

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor interesaţi principalele modificări ale Codului Fiscal cu aplicabilitate de la 01 august 2022.

1. Veniturile din jocuri de noroc se impozitează prin reținere la sursă.
Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc:

Până la intrarea în vigoare a OG nr. 16/2022 baremul de impozitare era:

  • până la 66.750, inclusiv = 1%
  • peste 66.750 – 445.000, inclusiv = 667,5 + 16% pentru ceea ce depășește suma de 66.750
  • peste 445.000 = 61.187,5 + 25% pentru ceea ce depășește suma de 445.000

2.Facilitățile pentru salariații care obțin venituri de la angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții sau agricultură și industrie alimentară se acordă doar pentru un venit brut lunar din salarii de până la 10.000 lei, și nu până la 30.000 lei.

3.Contribuția de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial nu poate fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale/contribuţiei de asigurări sociale de sănătate calculate prin aplicarea cotei de CAS/CASS asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale/contribuţia de asigurări sociale de sănătate, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care
contractul a fost activ.
Se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2022.

Aceste prevederi nu se aplică în cazul persoanelor fizice aflate în una dintre următoarele situații:

-sunt elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare;

-sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;

-sunt persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi;

-au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepția pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum și a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;

-realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară.
Pentru aplicarea excepțiilor, angajatorul solicită documente justificative persoanelor fizice aflate în situațiile respective.
În cazul în care contribuțiile sociale calculate la venitul realizat sunt mai mici decât cele calculate la salariul minim brut pe țară, diferența se va plăti de către angajator.

Modificări în vigoare în termen de 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a OG nr. 16/2022 (adică 18.07.2022):
1.Condiția referitoare la procentul de 80% cifră de afaceri din construcții în venituri totale, în vederea acordării facilităților pentru veniturile din salarii din acest sector (scutire impozit și contribuția la asigurările sociale de sănătate, reducerea cotei de asigurări sociale) trebuie îndeplinită în anul în curs, și nu la sfârșitul anului precedent.

2.Se includ în categoria veniturilor neimpozabile obținute de persoanele fizice și indemnizațiile primite pentru îngrijirea pacienților cu afecțiuni oncologice.


Baza legală: OG 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale publicat în Monitorul Oficial al României partea I nr. 716/15.07. 2022

Articole similare

Comentariul tau aici