Modificari in documentatia Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 iulie 2020- proiect

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ministerul de Finante a publicat in 20.07.2021 un proiect legislativ pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.2810/2019 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 iulie 2020.

Pe scurt, se modifica urmatoarele:

In contextul modificărilor succesive ale datelor referitoare la aria de cuprindere a obligațiilor pentru care se poate acorda restructurarea obligațiilor bugetare, potrivit OG nr. 6/2019, respectiv de la 31 decembrie 2018 la 31 martie 2020, la 31 iulie 2020, urmată de o nouă modificare la 31 decembrie 2020, dar și modificărilor cu privire la termenul de depunere a notificărilor/cererilor care privesc restructurarea obligațiilor bugetare, prin prezentul proiect de act normativ sunt propuse următoarele modificări de natura simplificării procedurilor de administrare:

  • eliminarea din cuprinsul anexelor nr. 1 – 2 și 4 – 18 la Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2020, a precizărilor privind data la care se referă obligațiile bugetare pentru care se poate acorda restructurarea, inclusiv din perspectiva titlului Ordinului;
  • eliminarea din cuprinsul anexelor nr. 1 – 2 și 4 – 18 la Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2020, a precizărilor privind data la care se va depune notificarea/cererea de restructurare a obligațiilor bugetare.

De asemenea, se consideră necesară introducerea a două noi formulare, respectiv, un model de notificare restructurare și un model de cerere de restructurare care sunt cuprinse de anexele 18 și 19 la prezentul proiect de ordin.

Totodată, întrucât în O.G. nr. 6/2019 nu s-au exceptat de la acordarea facilităților obligatiile bugetare pentru care s-a atras raspunderea solidară potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, sau răspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv legii penale, se propune introducerea unor precizări în acest sens în cuprinsul proiectului de modificare și completare a OMFP nr. 2810/2019.

Articole similare

Comentariul tau aici