Modificari privind cazierul judiciar- L 208/23.09.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF nr. 869 din 23.09.2020 s-a publicat Legea 208 privind modificarea si completarea unor acte normative. Aceasta aduce si o modificare Legii 290/2004 privind cazierul judiciar.

Inainte de modificare:

Art 31 al L 290/2004 prevedea ca :

Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita și prin împuterniciții acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:

a) în țară, numai pe baza unei procuri autentificate de către un notar public.

………………………..

(2)Conținutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul și durata mandatului.

Dupa modificare:

Articole similare

Comentariul tau aici