Modificari privind impozitarea veniturilor din investitii -valabil din 01.01.2023- Legea 142/2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

DGRFP Brasov a publicat un material util referitor la modificarile aduse impozitarii veniturilor din investitii incepand cu 01.01.2023.

Acest material este disponibil aici: https://static.anaf.ro/static/10/Iasi/material_informativ_02-06-2022.pdf

Legea nr. 142 din 20 mai 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicata in MOF 502/23.05.2022 si intra in vigoare incepand cu 01.01.2023.

Veniturile sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate, pentru transferuri/operațiuni efectuate prin intermediarii definiți potrivit legislației în materie, societățile de administrare a investițiilor, societățile de investiții autoadministrate, administratorii de fonduri de investiții alternative, rezidenți fiscali români sau nerezidenți care au în România un sediu permanent ce are calitatea de intermediar, se impun prin reținere la sursă astfel:
a) în cazul titlurilor de valoare:
(i) prin aplicarea unei cote de 1% asupra fiecărui câștig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite și înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii;
(ii) prin aplicarea unei cote de 3% asupra fiecărui câștig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite și înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii;
b) în cazul operațiunilor cu instrumente financiare derivate:
(i) prin aplicarea unei cote de 1% asupra fiecărui câștig din efectuarea de operațiuni cu instrumente financiare derivate deținute o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii;
(ii) prin aplicarea unei cote de 3% asupra fiecărui câștig din efectuarea de operațiuni cu instrumente financiare derivate deținute o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii. Pentru determinarea perioadei în care au fost deținute se consideră că titlurile de valoare și instrumentele financiare sunt înstrăinate/ răscumpărate în aceeași ordine în care au fost dobândite, respectiv primul intrat – primul ieșit, pe fiecare simbol.

Pentru calculul câștigului prevăzut mai sus, valoarea fiscală se determină prin aplicarea metodei prețului mediu ponderat, cuprinzând și costurile aferente transferului/ operațiunii, pe fiecare simbol, indiferent de perioada de deținere.
Obligația calculării și reținerii la sursă a impozitului pe venit revine intermediarilor, la fiecare transfer/operațiune.
Impozitul pe venit calculat și reținut la sursă se declară și se virează la bugetul de stat de către intermediari până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut și este impozit final.
Pierderile obținute din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate, efectuate prin intermediari, după caz, nu se reportează și nu se compensează, acestea reprezentând pierderi definitive ale contribuabilului.

Articole similare

Comentariul tau aici