Monografie contabila pentru constructii destinate vanzarii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Presupunem ca o entitate construieste un imobil in vederea vanzarii ulterioare . Vom vedea cum se contabilizeaza costurile aparute cu aceasta ocazie.

Imobilizare vs Stocuri

Potrivit punctului 272 din OMFP 1802/2014, in cazul în care construcțiile sunt realizate în scopul exploatării pe termen lung, de către entitatea care le-a realizat, ele reprezintă imobilizări. Daca sunt realizate in scopul vânzării, se înregistrează la stocuri.

Costuri care se includ in valoarea constructiei

In costul unei constructii se pot include o serie de cheltuieli, direct atribuibile acesteia, astfel:

 • costurile reprezentând salariile angajaților, contribuțiile legale și alte cheltuieli legate de acestea, care rezultă direct din construcția imobilizării corporale;
 • cheltuieli materiale;
 • costurile de amenajare a amplasamentului;
 • costurile inițiale de livrare și manipulare;
 • costurile de instalare și asamblare;
 • cheltuieli de proiectare și pentru obținerea autorizațiilor;
 • costurile de testare a funcționării corecte a activului, după deducerea încasărilor nete provenite din vânzarea elementelor produse în timpul aducerii activului la amplasamentul și condiția de funcționare (cum ar fi eșantioanele produse la testarea echipamentului). Din punct de vedere contabil, cheltuielile reprezentând costuri de testare și veniturile menționate mai sus se înregistrează distinct, în funcție de natura acestora, diferența dintre cheltuielile și veniturile respective urmând a fi înregistrată apoi pe seama activului în curs de construcție (articol contabil 231 «Imobilizări corporale în curs de execuție» = 722 «Venituri din producția de imobilizări corporale»);
 • onorariile profesionale plătite avocaților și experților, precum și comisioanele achitate în legătură cu activul etc.

Costuri care NU se includ in valoarea constructiei

 • costurile de deschidere a unei noi instalații;
 • costurile de introducere a unui nou produs sau serviciu (inclusiv costurile în materie de publicitate și activități promoționale);
 • costurile de desfășurare a unei activități într-un loc nou sau cu o nouă clasă de clienți (inclusiv costurile de instruire a personalului);
 • costurile administrative și alte cheltuieli generale de regie;
 • costurile reamplasării sau reorganizării parțiale sau totale a activităților entității.

MONOGRAFII CONTABILE 2020

Recunoasterea veniturilor

In ce priveste recunoasterea veniturilor trebuie sa tinem cont de urmatoarele:

 • În contabilitate, veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiții prevăzute în contract, care atestă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, către clienți.

Conditii: Veniturile din vânzarea bunurilor se recunosc în momentul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) entitatea a transferat cumpărătorului riscurile și avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor;

b) entitatea nu mai gestionează bunurile vândute la nivelul la care ar fi făcut-o, în mod normal, în cazul deținerii în proprietate a acestora și nici nu mai deține controlul efectiv asupra lor;

c) mărimea veniturilor poate fi evaluată în mod credibil;

d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacției să fie generate către entitate; și e) costurile tranzacției pot fi evaluate în mod credibil.

Evaluarea momentului în care o entitate a transferat cumpărătorului riscurile și avantajele semnificative aferente dreptului de proprietate asupra bunurilor impune o examinare a circumstanțelor în care s-a desfășurat tranzacția.

În cele mai multe cazuri, transferul riscurilor și avantajelor aferente dreptului de proprietate coincide cu transferul titlului legal de proprietate sau cu trecerea bunurilor în posesia cumpărătorului. Acesta este cazul celor mai multe vânzări cu amănuntul. În alte cazuri, transferul riscurilor și avantajelor aferente dreptului de proprietate apare într-un moment diferit de cel al transferului titlului legal de proprietate sau de cel al trecerii bunurilor în posesia cumpărătorului. Dacă o entitate păstrează doar un risc nesemnificativ aferent dreptului de proprietate, atunci tranzacția reprezintă o vânzare și veniturile sunt recunoscute.

De exemplu, un vânzător poate păstra titlul de proprietate asupra bunurilor doar pentru a se asigura că va încasa suma care se datorează. Într-un asemenea caz, dacă entitatea a transferat riscurile și beneficiile semnificative aferente dreptului de proprietate, tranzacția este o vânzare și veniturile sunt recunoscute.

MONOGRAFIE CONTABILA

O entitate construieste in regie proprie un imobil destinat vanzarii. Pentru aceasta antreneaza urmatoarele costuri:

 • cheltuieli cu autorizatiile de constructie : 4.500 lei ;
 • achizitia de materiale de constructie : 500.000 lei plus TVA;
 • salariile personalului care lucreaza pe santier si taxele firmei: 300.000 lei si CAM 6.750 lei;
 • inchiriere utilaje de constructie(macara,motostivuitor) : 2.000 lei plus TVA;
 • achizitia de instrumente de lucru (obiecte de inventar): 3.000 lei plus TVA;
 • achizitia de combustibil pentru camionul propriu care transporta deseuri din constructii: 500 lei plus TVA;
 • achizitie servicii topografice : 300 lei plus TVA;
 • achizitie servicii racord utilitati : 200 lei plus TVA;
 • cheltuieli cu utilitatile consumate la punctul unde este santierul: 1.000 lei plus tva (apa si energie);
 • servicii de arhitectura – 12.000 lei plus TVA
 • amortizarea camionului propriu: 500 lei/luna

Valoarea totala a achizitiilor (fara TVA) pentru perioada data este astfel: 824.000 lei

1.Autorizatia de constructie:

635Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate=5311Casa in lei4,500

2.Achizitia de materiale de constructie si darea in folosinta:

 %=401Furnizori595,000
3028Alte materiale consumabile500,000
4426TVA deductibila   95,000

si

6028Cheltuieli cu alte materiale consumabile=3028Alte materiale consumabile500,000

3. Salariile personalului si CAM:

641Cheltuieli cu salariile personalului=421Personal – salarii datorate300,000

si

646Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă=436Contribuția asiguratorie pentru muncă6,750

4.Achizitii servicii de inchiriere utilaje:

 %=401Furnizori2,380
612Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile2,000
4426TVA deductibila   380

5. Achizitia de obiecte de inventar si darea in folosinta:

 %=401Furnizori3,570
303Materiale de natura obiectelor de inventar3,000
4426TVA deductibila   570

si:

603Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar=303Materiale de natura obiectelor de inventar3,000

6. Achizitia de combustibil :

 %=401Furnizori595
6022Cheltuieli privind combustibilii500
4426TVA deductibila   95

7.Achizitia serviciilor topografice:

 %=401Furnizori357
628Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți300
4426TVA deductibila   57

8.Serviciile de racord utilitati:

 %=401Furnizori238
628Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți200
4426TVA deductibila   38

9. Utilitati consumate – energie si apa

 %=401Furnizori1,190
605Cheltuieli privind energia și apa1,000
4426TVA deductibila   190

10.Servicii de arhitectura :

 %=401Furnizori14,280
628Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți 12,000
4426TVA deductibila   2,280

11.Amortizarea camionului

6811Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor=2813Amortizarea instalațiilor și mijloacelor de transport500

12. Inregistrarea imobilizarii in curs la final de luna: 824.000 lei

331 Produse în curs de execuție =711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 824,000

Dupa ce toate cheltuielile aferente tuturor perioadelor se colecteaza in contul 331 si imobilul se poate receptiona se face transferul din 331 in 345. Presupunem ca valoarea finala este 2.3000.000 lei.

13.Receptia:

345Produse finite=331Produse în curs de execuție 2,300,000

MONOGRAFII CONTABILE 2020

Articole similare

3 Thoughts to “Monografie contabila pentru constructii destinate vanzarii”

 1. Panca Cornelia

  Scuze constructia datează din 1978 nu 1878 !!!!
  Multumesc!

 2. Panca Cornelia

  Bună ziua,
  V-aș ruga monografia vânzării unui imobil construit în anul 1878, vânzătorul plătitor de TVA, și ce impozit se platește avînd în vedere că este microintreprindere și are personal angajat.
  Multumesc!

 3. Tunsu Mioara

  Buna ziua,
  As dori sa completati monografia contabila cu achizitia terenului, apoi dezbembrarea ( pe apartamente de ex. ) si vanzarea .
  Va multumesc,

Comentariul tau aici