News! Proiectul pentru cresterea salariului minim – pe agenda Guvernului din 13.01.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Pe agenda sedintei de Guvern din 13.01.2021 sa afla si proiectul de majorare a salariului minim brut pe economie la 2.300 lei.

Proiectul hotararii este prezentat integral mai jos:

HOTĂRÂRE pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 164 alin. (1) şi (11) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 169,333 ore pe lună, reprezentând 13,583 lei/oră.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), începând cu data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri a Guvernului, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, se stabilește la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 169,333 ore în medie pe lună, reprezentând 13,878 lei/oră.
ART. 2
În aplicarea prevederilor art. 164 alin. (12 ) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului, toate drepturile şi obligaţiile stabilite potrivit legii se determină prin raportare la nivelul de 2.300 lei al salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
ART. 3
La data prevăzută la art. 1, Hotărârea Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1010 din 16 decembrie 2019, se abrogă.

Articole similare

Comentariul tau aici