Noi modificari aduse Codului muncii prin OUG 42/2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF nr. 459 din 25.05.2023 s-a publicat Ordonanța de urgență nr. 42 pentru modificarea și completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social și a Legii nr. 53/2003 — Codul muncii.

Despre emiterea acestui act normativ am publicat comunicatul Ministerului Muncii din 24.05.2023, aici: Noutati privind negocierile colective la nivel de sector de activitate.

Modificarile aduse Codului muncii sunt:

1.Concediul de ingrijitor

In ce priveste concediul de ingrijitor, se prevede ca pe durata acestuia salariații au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă anual și constituie vechime în muncă și în specialitate.

Anterior, textul acestui alineat prevedea ca perioada acestui concediu nu se include în durata concediului de odihnă anual și constituie vechime în muncă și în specialitate.

Reamintim prevederile legale referitoare la acest concediu de ingrijitor, recent introdus in legislatia muncii : Angajatorul are obligația acordării concediului de îngrijitor salariatului în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului.

2. Negocierea colectiva

Pana in prezent, Codul muncii prevedea ca negocierea colectivă la nivel de unitate este obligatorie, cu excepția cazului în care angajatorul are încadrați mai puțin de 21 de salariați.

Prin OUG 42 se reduce acest numar la 10 salariari, astfel canegocierea colectivă la nivel de unitate este obligatorie, cu excepția cazului în care angajatorul are încadrați mai puțin de 10 salariați.

3.Solutionarea cauzelor referitoare la CIM

In ce priveste solutionarea cauzelor referitoare la CIM avem o modificare a art 269 din Codul munii:

Varianta NOUA prin OUG 42/2023

(1) Cauzele referitoare la conflictele individuale de muncă și conflictele colective de muncă se soluționează în primă instanță de către tribunal.
(2) Cererile referitoare la cauzele prevăzute la alin. (1) se adresează tribunalului în a cărei circumscripție reclamantul își are domiciliul, reședința sau locul de muncă ori, după caz, sediul.
(3) Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă pentru coparticiparea procesuală activă, cererea poate fi formulată la instanța competentă pentru oricare dintre reclamanți.

Varianta veche

(1) Judecarea conflictelor de muncă este de competența instanțelor judecătorești, stabilite potrivit legii.
(2) Cererile referitoare la cauzele prevăzute la alin. (1) se adresează instanței competente în a cărei circumscripție reclamantul își are domiciliul sau reședința ori, după caz, sediul.
(3) Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă pentru coparticiparea procesuală activă, cererea poate fi formulată la instanța competentă pentru oricare dintre reclamanți.

4.Reguli speciale de procedură

Asa cum se stie, cererile referitoare la soluționarea conflictelor de muncă se judecă în regim de urgență iar termenele de judecată nu pot fi mai mari de 15 zile.

Ca element de noutate se introduce prevederea ca termenul de apel este de 10 zile de la data comunicării hotărârii. Hotărârile instanței de fond sunt supuse numai apelului.

Articole similare

Comentariul tau aici