Noile masuri fiscale asupra impozitului special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare – proiect 19.09.2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ministerul de Finante a propus o nou set de masuri fiscale, menite sa modifice diverse acte normative in domeniul fiscal-contabil, printre care se numara si introducerea impozitului special pe bunuri imobile si mobile de valoare mare.

Conform prevederii, sunt obligate la plata impozitului special pe bunurile imobile si mobile de valoare mare, urmatoarele persoane:
a) persoanele fizice care au în proprietate/proprietate comună clădiri rezidențiale situate în România dacă valoarea impozabilă a clădirii, calculată potrivit art. 457, depășește 2.500.000 lei;
b) persoanele fizice și persoanele juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate/înregistrate în România a căror valoare de achiziție individuală depășește 375.000 lei. Impozitul se datorează pe o perioadă de 5 ani începând cu anul fiscal în care are loc predarea-primirea autoturismului sau pentru fracțiunea de ani rămasă până la împlinirea perioadei de 5 ani de la această dată pentru cele la care predarea-primirea autoturismului a avut loc anterior.

Impozitul special pe bunurile imobile si mobile de valoare mare se calculeaza in functie de incadrarea intr-una dintre situatiile:

a) in cazul proprietatilor reprezentand cladiri rezidentiale, prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra diferentei dintre valoarea impozabila a cladirii comunicata de catre organul fiscal local prin decizia de impunere si plafonul de 2.500.000 lei;
b) in cazul proprietatilor reprezentand autoturisme, prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra diferentei dintre valoarea de achiziție si plafonul de 375.000 lei.

Plata impozitului si depunerea declaratiei fiscale

Impozitul special pe bunurile imobile si mobile de valoare mare este datorat pentru intregul an fiscal.

Contribuabilii sunt obligati sa calculeze si sa declare impozitul special pe bunurile imobile si mobile de valoare mare, dupa cum urmeaza:

a) pana la data de 30 aprilie inclusiv a anului fiscal curent, la organul fiscal central in a carui raza de competența se afla domiciliul contribuabilului, în cazul contribuabililor prevazuti la art. 5001 lit. a);
b) pana la data de 31 decembrie inclusiv a anului fiscal curent, la organul fiscal central in a carui raza de competența se afla domiciliul/sediul contribuabilului, in cazul contribuabililor prevazuti la art. 5001 lit. b).

Impozitul special pe bunurile imobile si mobile de valoare mare se plateste la bugetul de stat, pana la data de 30 aprilie inclusiv a anului pentru care se datoreaza, de catre contribuabilii prevazuti la art. 5001 lit. a) si respectiv, pana la data de 31 decembrie inclusiv a anului pentru care se datoreaza impozitul, de catre contribuabilii prevazuti la art. 5001 lit. b).

Modelul si continutul declaratiei privind impozitul special se stabilesc prin ordin al presedintelui ANAF, care se emite in termen de 60 de zile de la data publicarii in MOF.

Descarca noul set de masuri fiscale de aici .

Articole similare

Comentariul tau aici