Noile tarife pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României – Decizia 15/08.11.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 1070 din 09.11.2021 s-a publicat o Decizie privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I—VII.


În temeiul art. 20 și 21 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Biroul permanent al Camerei Deputaților adoptă prezenta decizie.
Articol unic. — (1) Se aprobă tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I—VII, care se aplică în anul 2022, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
(2) Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile.
(3) Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, părțile I—VII, vor avea un conținut lizibil tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora.
(4) Tarifele conțin taxa pe valoarea adăugată.
(5) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Această decizie a fost adoptată de Biroul permanent al Camerei Deputaților în ședința din 8 noiembrie 2021

Articole similare

Comentariul tau aici