Norme metodologice de aplicare a ajutoarelor sociale

In legătură cu normele metodologice de aplicare a ajutoarelor sociale, aprobate  în şedinta de guvern din 30.01.2012, Ministerul Muncii aduce câteva lămuriri:

1. Ref. Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 50/2011:

-se simplifică procedura de acordare a ajutoarelor sociale și ramane o singură listă de bunuri care duce la excluderea solicitantilor de la acordarea de ajutor social. Nu pot primi prestaţii sociale cei care au, printre altele, următoarele bunuri : obiecte de artă, bijuterii şi metalele preţioase de peste 100 de grame, obiecte de cristal şi porţelan de mare valoare, blănuri de valoare mare, obiecte de colecţie;

-beneficiarii sunt obligați sa-și plăteasca impozitele locale, care sunt cele prevăzute de art. 248 lit.a)-c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, respectiv impozitul pe imobile, terenuri și autoturisme/autovehicule;

-beneficiarii de venit minim garantat, care vor ieşi din plată pentru că nu şi-au plătit impozitele, nu mai pot fi obligaţi să muncească în folosul comunităţii;

2. Ref. la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.52/2011:

– beneficiarii sunt obligați sa-și plăteasca impozitele locale, care sunt cele prevăzute de art. 248 lit.a)-c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, respectiv impozitul pe imobile, terenuri și autoturisme/autovehicule.

3. Ref. la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.38/2011:

-copiii în vârsta de pâna la 18 ani, care urmează o formă de învăţământ în străinătate, vor fi luaţi în calcul la stabilirea alocaţiei de susţinere a familiei, dacă şi numai dacă respectivele unități de învățământ, prezintă dovezi privind frecventarea cursurilor şcolare peste hotare;

-tinerii în vârstă de până la 18 ani, care termina cele 10 clase obligatorii de învățământ, vor fi luați in calcul, la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, ca membri ai familiei;

– beneficiarii sunt obligați sa-și plăteasca impozitele locale, care sunt cele prevăzute de art. 248 lit.a)-c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, respectiv impozitul pe imobile, terenuri și autoturisme/autovehicule;

Venitul minim garantat, alocaţia de susţinere a familiei şi indemnizaţia de creştere a copilului rămân la acelaşi nivel reglementat în prezent.

 

Aceste norme au impus modificarea:

Legii nr 61/1993 privind alocația de stat pentru copii,

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare’

Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului , cu modificările ulterioare,

Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările ulterioare, prin adoptarea in luna decembrie a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistență socială.

 

Articole similare

Comentariul tau aici