Nou! Recalcularea din oficiu de catre ANAF a contributiei la sanatate – O 493 din 09.05.2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 461 s-a publicat Ordinul 493 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea din oficiu de către organul fiscal a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și a modelului și conținutului formularului „Referat privind recalcularea contribuției de asigurări sociale de sănătate”.

Prezenta procedură se aplică, începând cu data de 1 ianuarie 2021, persoanelor fizice prevăzute la art. 180 din Codul fiscal care au optat pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice — capitolul II (denumită în continuare declarație unică estimativă) și care au decedat în cursul aceluiași an fiscal/celor 12 luni pentru care datorează contribuția, după caz.
(2) Persoanele fizice prevăzute la art. 180 din Codul fiscal sunt persoanele care se încadrează în următoarele categorii și au optat pentru plata contribuției:
a) persoanele fizice care au estimat pentru anul fiscal venituri anuale cumulate din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)—h)
din Codul fiscal sub nivelul plafonului minim anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de
depunere a declarației unice estimative;
b) persoanele fizice care nu au realizat venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal și nu s-au încadrat în
categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1) din
Codul fiscal;
c) persoanele fizice care au realizat venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal, pentru care nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Recalcularea din oficiu a contribuției de asigurări sociale de sănătate se efectuează de către compartimentul cu atribuții în administrarea impozitului pe venit și contribuțiilor sociale din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare
compartiment de specialitate.

Identificarea contribuabililor pentru care se va face recalcularea se face de către compartimentul de specialitate, pe baza următoarelor surse de informații:
a) datele existente în registrul contribuabililor, furnizate de serviciul de evidență a populației, precum și pe baza constatărilor proprii, potrivit stării de fapt reale;
b) ultima declarație unică estimativă depusă de contribuabil pentru anul fiscal sau cele 12 luni în care s-a constatat decesul,
având bifată la subsecțiunea „Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată” de la capitolul II una din
lit. B, C sau D, după caz.

Recalcularea contribuției de asigurări sociale de sănătate se face până la data de 31 decembrie a anului fiscal în care contribuabilul a decedat sau ori de câte ori se constată îndeplinirea condițiilor pentru efectuarea recalculării, potrivit legii.

Articole similare

Comentariul tau aici