Nou! Se modifica certificatul de concediu medical – O 1909/23.09.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 913 din 23.09.2021 s-a publicat Ordinul 1909/23.09.2021 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic
al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Iata ce se modifica:

  • după codul de indemnizație 15 „Risc maternal” se introduce un nou cod de indemnizație, codul 16, cu următorul cuprins: „16 Unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare ….. 100%”.
  • Eliberarea certificatului de concediu medical se va face pe baza adeverinței de la plătitor, cu excepția urgențelor medico-chirurgicale, a unor tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare, prevăzute la art. 18 alin. (5) din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005, a bolilor infectocontagioase din grupa A, prevăzute în lista aprobată prin hotărâre a Guvernului, a bolilor infectocontagioase pentru care se instituie măsura izolării, stabilite prin hotărâre a Guvernului, precum și în cazul carantinei (anterior nu erau prevazute in lista de exceptii anumite tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare).
  • se modifica instructiunile privind completarea codului de indemnizatie prin includerea si a codului 16 – Cod indemnizație: pentru codul de diagnostic care a determinat eliberarea certificatului de concediu medical se va înscrie codul corespunzător al indemnizației de asigurări sociale de sănătate/codul corespunzător al indemnizației de asigurare la accidente de muncă și boli profesionale (1—16), în cifre și litere, conform specificațiilor de pe versoul certificatului de concediu medical.

Formularele de certificate de concediu medical în formatul în vigoare până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se utilizează până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 31.12.2021.

Pe formularele in format vechi care se eliberează până la data de 31.12.2021 inclusiv, pe codul de indemnizație 16, medicul curant va înscrie în rubrica „Observații” „Cod indemnizație 16 — Unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare ….. 100%”, utilizând semnătura și parafa.

Articole similare

Comentariul tau aici