Noul model a declaratiei 390- proiect de ordin din 17.02.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

ANAF a publicat in 17.02.2020 un proiect de ordin pentru noul model al declaratiei 390.

Asa cum se stie, OG nr. 6/2020 publicata in MOF nr. 72 din 31 ianuarie 2020, a adus modificări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, fiind astfel transpuse în legislația națională prevederile Directivei (UE) 2018/1910 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul TVA pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre.

Astfel, prin dispozițiile art. 270.1 din Codul fiscal se introduce regimul stocuri la dispoziția clientului, potrivit căruia, în momentul transportului bunurilor către alt stat membru, furnizorul cunoaște deja identitatea persoanei care achiziționează bunurile și căreia îi vor fi furnizate ulterior.

Urmare acestor prevederi legale, fiecare persoană impozabilă trebuie să înscrie în declarația recapitulativă informații cu privire la codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanelor impozabile cărora le sunt destinate bunurile expediate sau transportate în cadrul regimului stocuri la dispoziția clientului, precum și cu privire la orice modificare a informațiilor deja furnizate.

Având în vedere aceste modificări legislative este necesară modificarea și completarea formularului (390 VIES) “Declaraţia recapitulativă privind livrările /achiziţiile /prestările intracomunitare”.

In anexa 4 la Proiectul de ordin se prevede modul de gestionare a declaratiei recapitulative, astfel:

1.Declaraţia recapitulativă se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal.

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA depun declaraţia recapitulativă numai pentru luna de raportare în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare ori pentru luna în care expediază sau transportă bunuri în cadrul regimului de stocuri la dispoziția clientului.

2. Verificarea formală a declaraţiilor recapitulative

Pentru fiecare declaraţie recapitulativă organul fiscal competent verifică:

a) corectitudinea codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile care realizează operaţiuni intracomunitare, prin verificarea datelor de identificare din declaraţie cu cele existente în Registrul contribuabililor;

b) integralitatea codurilor de înregistrare în scopuri de TVA ale operatorilor străini înscrişi în declaraţia recapitulativă: înscrierea corectă a codului de ţară, precum şi a numărului de caractere ale codului.

3.Notificarea persoanelor impozabile ca urmare a verificării formale

3.1. După prelucrarea declaraţiilor recapitulative vor fi identificate persoanele impozabile care au depus declaraţii recapitulative ce prezintă erori, potrivit pct. 2, iar pentru aceste persoane se emit notificări pentru corectarea declaraţiei.

3.2. Notificările prevăzute la pct. 3.1 se emit în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data depunerii declaraţiilor recapitulative.

4.Notificarea persoanelor impozabile pentru nedepunerea declaraţiilor recapitulative

4.1. După prelucrarea deconturilor de TVA, respectiv a deconturilor speciale de TVA, vor fi identificate persoanele impozabile care nu au depus declaraţii recapitulative, iar pentru aceste persoane se emit notificări pentru depunerea declaraţiei.

4.2. Notificările prevăzute la pct. 4.1 se emit potrivit reglementărilor legale în vigoare, după expirarea termenului de depunere a deconturilor de TVA/deconturilor speciale de TVA.

4.3. Nerespectarea obligaţiilor de depunere a declaraţiilor recapitulative privind livrările /achiziţiile/prestările intracomunitare se sancţionează potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015

  

Articole similare

Comentariul tau aici