Noutati fiscale in privinta microintreprinderilor -proiect legislativ

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In 02.12.2020 a fost trimis spre promulgare un amplu proiect legislativ de modificare a Codului fiscal. Unele din modificari se refera la microintreprinderi, astfel:

1.Cotele de impozitare

In prezent, cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:

a) 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulți salariați si

b) 3% pentru microîntreprinderile care nu au salariați.

Exista insa o exceptie de la aceste prevederi, exceptie care a fost propusa pentru abrogare prin noul proiect legislativ. O redam mai jos:

Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru persoanele juridice române nou-înființate, care au cel puțin un salariat și sunt constituite pe o durată mai mare de 48 de luni, iar acționarii/asociații lor nu au deținut titluri de participare la alte persoane juridice, cota de impozitare este 1% pentru primele 24 de luni de la data înregistrării persoanei juridice române, potrivit legii. Cota de impozitare se aplică până la sfârșitul trimestrului în care se încheie perioada de 24 de luni. Prevederile prezentului alineat se aplică dacă, în cadrul unei perioade de 48 de luni de la data înregistrării, microîntreprinderea nu se află în următoarele situații:

  • lichidarea voluntară prin hotărârea adunării generale, potrivit legii;
  • dizolvarea fără lichidare, potrivit legii;
  • inactivitate temporară, potrivit legii;
  • declararea pe propria răspundere a nedesfășurării de activități la sediul social/sediile secundare, potrivit legii;
  • majorarea capitalului social prin aporturi efectuate, potrivit legii, de noi acționari/asociați;
  • acționarii/asociații săi vând/cesionează/schimbă titlurile de participare deținute.

Condiția privitoare la salariat se consideră îndeplinită dacă angajarea se efectuează în termen de 60 de zile inclusiv de la data înregistrării persoanei juridice respective.

Torodata, se propune spre aborgare si urmatorul aliniat:

În cazul în care persoana juridică română nou-înființată nu mai are niciun salariat în primele 24 de luni, aceasta aplică prevederile alin. (1) începând cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea. Pentru persoana juridică cu un singur salariat, al cărui raport de muncă încetează, condiția prevăzută la alin. (2) se consideră îndeplinită dacă în cursul trimestrului respectiv este angajat un nou salariat.

2.Baza impozabila

  • Nu se vor cuprinde in baza impozabila a impozitului pe veniturilor microintreprinderilor dividendele primite de la o persoană juridică română.

Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad si dividendele primite de la o persoană juridică română.

Asa cum se stie, pentru determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, la baza impozabilă determinată potrivit alin. (1) se adaugă următoarele:in trimestrul IV sau în ultimul trimestru al perioadei impozabile, în cazul contribuabililor care îşi încetează existenţa, diferenţa favorabilă dintre veniturile din diferenţe de curs valutar/veniturile financiare aferente creanţelor şi datoriilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora, şi cheltuielile din diferenţe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului.

Legat de aceste diferente se introduc doua clarificari :

  • in cazul microîntreprinderilor care devin plătitoare de impozit pe profit potrivit art. 48 alin. (3.1 ) şi art. 52, această diferenţă reprezintă elemente similare veniturilor în primul trimestru pentru care datorează impozit pe profit;
  • în cazul microîntreprinderilor care exercită opţiunea prevăzută la art. 48 alin. (3.1 ) sau depăşesc limita veniturilor, conform art. 52, în primul trimestru al anului fiscal, diferenţa respectivă nu reprezintă elemente similare veniturilor în acest prim trimestru.

3. Reguli de determinare a condiţiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii

Aici se corecteaza o formulare din legislatia actuala si se arata ca pentru incadrarea în condiţiile privind nivelul veniturilor prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. c) şi art. 52 se vor lua în calcul aceleaşi elemente (anterior se utiliza termenul venituri, insa in baza se cuprind si alte elemente care nu sunt venituri) care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 53.

4.Se clarifica regimul fiscal al utilizarii in regim mixt al autoturismului pe firma , mai precis al celor 50% utilizati in scop personal.

Avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. l) care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, aflate în proprietatea sau folosinţa persoanelor juridice ce aplică regimul de impozitare al microîntreprinderilor sau impozitul specific unor activităţi nu sunt supuse impozitului pe venit si nici contributiilor sociale, asa cum se putea interpreta analizand legislatia actuala.

Articole similare

Comentariul tau aici