Noutati fiscale in privinta microintreprinderilor -proiect legislativ

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In 02.12.2020 a fost trimis spre promulgare un amplu proiect legislativ de modificare a Codului fiscal. Unele din modificari se refera la microintreprinderi, astfel: 1.Cotele de impozitare In prezent, cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt: a) 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulți salariați si b) 3% pentru…

Mai mult

3 noi modificari in Codul fiscal

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! A fost trimisa spre promulgare legea nr.262/2020 privind modificarea si completarea legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Iata care sunt modificarile: 1.La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat (l1), cu următorul cuprins: „(l1) Profitul investit în susţinerea învăţământului profesional-dual prin asigurarea pregătirii practice şi formării de calitate a…

Mai mult

Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici – prevederi

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 310 din Codul Fiscal, persoana impozabila romana a carei CA anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 88.500 euro, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de BNR la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica scutirea…

Mai mult

Impozitul pe venitul microintreprinderilor – prevederi din Codul Fiscal 2016

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Persoanele juridice române care nu intră sub incidența sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, sunt următoarele: persoanele juridice care se organizează și funcționează potrivit legilor de organizare și funcționare din domeniul bancar, cum sunt: instituțiile de credit, respectiv băncile, organizațiile cooperatiste de credit, băncile de economisire și creditare în domeniul locativ,…

Mai mult

Conditii de incadrare la microintreprinderi–an calendaristic fiscal si baza impozabila

Baza legala: Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare; HG44/2004 privind Normele de aplicare a Codului fiscal cu completari si modificari ulterioare; HG 77/2014 In privinta anului calendaristic ca an fiscal la microintreprinderi, potrivit art. 112.4 Cod fiscal, anul fiscal al unei microintreprinderi este anul calendaristic. Normele de aplicare a Codului fiscal, modificate prin HG 77/2014, prevad…

Mai mult

Stimularea infiintarii de microintreprinderi – actualizari legislative

In M.Of. nr. 276/16.05.2013 a fost publicata Hotararea din 16.05.2013 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 96/2011. Cuprins: Art. I. – Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea…

Mai mult

Microintreprinderile si activitatea de consultanta

Pe site-ul Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea a fost publicat raspunsul la o intrebare adresata de un contribuabil legata de trecerea de la statutul de microintreprindere la platitor de impozit pe profit. Speta: „O societate are la 31.12.2012 o cifra de afaceri sub plafonul de 65000 eur ,Caen 7022 -Activitati de consultanta pentru afaceri si management. Ponderea veniturilor din…

Mai mult