Noutati legislative 5-7 iulie 2011

• Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2414/2011privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial nr. 481 din 7 iulie 2011

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2234/2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial nr. 483 din 7 iulie 2011

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.946/2005 – republicare – pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, publicat în Monitorul Oficial nr. 469 din 5 iulie 2011

Articole similare

Comentariul tau aici