Noutati legislative in domeniul auditului statutar – Ordinul 610/23.09.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Legislatia in domeniul auditului statutar se completeaza cu Ordinul nr. 610 din 17 septembrie 2021 pentru modificarea Normelor privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 89/2018, pentru modificarea Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 90/2018, şi pentru modificarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019.

Iata ce prevede:

  • În vederea verificării îndeplinirii criteriilor de bună reputație , auditorii financiari și firmele de audit vor depune anual, pe platforma online de raportare, o declarație pe propria răspundere privind respectarea criteriilor de bună reputație, semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată, conform anexei care face parte integrantă din prezentele norme.
  • E-viza anuală pentru exercitarea activității de audit financiar se acordă auditorilor financiari care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) respectarea condițiilor de autorizare în vigoare la momentul obținerii autorizării, precum și a celor de înregistrare în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit, aplicabile la momentul înregistrării;
b) respectarea criteriilor de bună reputație și depunerea pe platformă a declarației privind respectarea criteriilor de bună reputație, semnată olograf sau cu semnătura electronică calificată, conform modelului din anexa la Normele privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari și a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 89/2018, cu modificările ulterioare;
c) efectuarea formării profesionale conform reglementărilor ASPAAS și depunerea pe platforma online a declarației anuale privind îndeplinirea obligației de formare profesională continuă, semnată olograf sau cu semnătura electronică calificată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 90/2018, cu modificările și completările ulterioare;
d) depunerea pe platforma online a raportului anual de activitate, completat la toate rubricile obligatorii, în formatul aprobat de președintele ASPAAS;
e) depunerea pe platforma online a declarației pe propria răspundere, semnată olograf sau cu semnătura electronică calificată, prin care se asumă cunoașterea și îndeplinirea condițiilor de obținere a e-vizei conform prezentelor norme (anexa nr. 4);
f) îndeplinirea tuturor obligațiilor față de autoritatea competentă ASPAAS.

  • E-viza anuală pentru exercitarea activității de audit financiar se acordă firmelor de audit care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) îndeplinirea condițiilor legale de autorizare prevăzute la art. 3 alin. (5) lit. b)-d) din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare, și depunerea pe platforma online a declarației pe propria răspundere a reprezentantului legal, auditor financiar, semnată olograf sau cu semnătura electronică calificată, prin care se asumă cunoașterea și îndeplinirea condițiilor de obținere a e-vizei, stabilite prin prezentele norme (anexa nr. 5);
b) prin excepție de la prevederile lit. a), în cazul în care firma de audit nu mai îndeplinește condițiile de autorizare impuse la art. 3 alin. (5) lit. b)-d) din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare, reprezentantul legal/auditorul financiar depune, în cel mult 3 luni de la data încetării îndeplinirii condiției, declarația pe propria răspundere, semnată olograf sau cu semnătura electronică calificată, din care rezultă condiția/condițiile care nu mai este/sunt îndeplinită/îndeplinite, precum și angajamentul remedierii situației în termenul stabilit de art. 6 alin. (4) din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare (anexa nr. 6);
c) respectarea criteriilor de bună reputație și depunerea pe platforma online a declarației privind respectarea criteriilor de bună reputație, semnată olograf sau cu semnătura electronică calificată, conform modelului prevăzut în anexa la Normele privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari și a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 89/2018, cu modificările ulterioare;
d) depunerea pe platforma online a raportului anual de activitate, completat la toate rubricile obligatorii, în formatul aprobat de președintele ASPAAS;
e) îndeplinirea tuturor obligațiilor față de autoritatea competentă ASPAAS;
f) cel puțin un auditor financiar dintre cei care efectuează auditul în numele firmei de audit, declarat la ASPAAS ca partener-cheie, trebuie să fie autorizat ca auditor financiar în România și să dețină e-viza aferentă anului pentru care firma de audit solicită e-viza.

  •  Toți auditorii financiari care în anul anterior celui în care se face raportarea au avut statutul de auditor activ, respectiv toate firmele de audit au obligația depunerii raportului anual de activitate prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. d) pe platforma online în vederea obținerii e-vizei anuale până la data de 15 mai a fiecărui an.

Documentul complet poate fi gasit AICI.

Articole similare

Comentariul tau aici