O 3265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Prevederi:

Art. 1. –
(1) Începând cu situațiile financiare aferente trimestrului III al anului 2019, rapoartele privind situațiile financiare, rapoartele privind notele la situațiile financiare, precum și alte rapoarte, prevăzute la nr. crt. 1-6 din tabelul 1 “Generarea rapoartelor privind situațiile financiare”, la nr. crt. 1-11 din tabelul 2 “Generarea rapoartelor privind notele la situațiile financiare” și la nr. crt. 3-8 și nr. crt. 12 din tabelul 3 “Generarea altor rapoarte” din anexa nr. 6 “Procedură privind modulul «Generarea rapoartelor de situații financiare ale instituțiilor publice»” la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug, cu modificările și completările ulterioare, sunt generate din Sistemul național de raportare – Forexebug.

(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se verifică și se validează de către instituțiile publice potrivit prevederilor cap. II subcap. II.16 “Completarea formularului «Lista de validare a rapoartelor recepționate pentru Situații Financiare»” și III.16 “Depunerea formularului «Lista de validare a rapoartelor recepționate pentru Situații Financiare»” din anexa nr. 5 “Procedură privind modulul «Completarea și depunerea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare ale instituțiilor publice»” la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. –
(1) Situațiile financiare întocmite de instituțiile publice, potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, se depun la ordonatorii superiori de credite la termenele prevăzute de lege.

(2) Ordonatorii superiori de credite își exercită prerogativele de verificare și centralizare a situațiilor financiare ale instituțiilor publice subordonate, conform reglementărilor în vigoare.

(3) Începând cu trimestrul III al anului 2019, raportările prevăzute la alin. (1), întocmite de instituțiile publice, nu se mai depun la Ministerul Finanțelor Publice și la unitățile sale subordonate.

Art. 3. –
Verificarea și validarea rapoartelor prevăzute la art. 1 se efectuează de instituțiile publice cu datele din situațiile financiare întocmite potrivit prevederilor art. 2.

Art. 4. –
(1) Până la sfârșitul anului 2020, ordonatorii de credite au obligația de a lua măsurile necesare pentru adaptarea aplicațiilor informatice proprii, astfel încât acestea să permită realizarea situațiilor financiare pe formatul rapoartelor prevăzute la art. 1.

(2) Începând cu anul 2021, situațiile financiare elaborate de instituțiile publice în formatul prevăzut la art. 2 alin. (1) nu se mai întocmesc, de la această dată acestea realizându-se în formatul și structura prevăzute la art. 1 alin. (1).

Art. 5. –
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articole similare

Comentariul tau aici