O noua modificare a D300- proiect ANAF din 28.07.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

ANAF a publicat in 29.07.2021 un nou proiect de ordin pentru modificarea formatului declaratiei 300 (decont de TVA).


Prin OUG nr.59/2021 au fost modificate și completate și unele prevederi legale cu implicații în structura formularului (300) Decont de TVA și a modului de completare de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.


Astfel, printre modificările aduse se numără modificarea art.275 alin.(2) din Codul fiscal, abrogarea art. 278 alin. (8)-(12) din Codul fiscal și preluarea acestor dispoziții în cuprinsul unui nou articol, art.2781 ”Pragul pentru persoanele impozabile care efectuează operațiunile prevăzute la art.275 alin.(2) și art.278 alin.(5) lit.h)”.
Potrivit dispozițiilor acestui nou articol, regulile anterioare aplicabile pentru stabilirea locului prestării serviciilor de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune, precum și a serviciilor furnizate pe cale electronică (prevăzute la art.278 alin.(5) lit.h) din Codul fiscal) au fost extinse și pentru stabilirea locului livrării în cazul vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță (prevăzute la art.275 alin.(2) din Codul fiscal).


Totodată, potrivit art. 2781 alin. (4) din Codul fiscal, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a monitoriza îndeplinirea de către persoana impozabilă a condiţiilor prevăzute la alin. (1) – (3) din același articol.
Menționăm că dispozițiile art.2781 alin.(4) au preluat dispozițiile art.278 alin.(11) din Codul fiscal, acestea din urmă fiind abrogate.
Pentru a crea suportul declarativ pentru prestatorii de servicii de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune sau servicii furnizate pe cale electronică, stabiliți sau care își au domiciliul stabil sau reședința obișnuită în România, care prestează astfel de servicii către persoane neimpozabile din alte state membre, a căror valoare nu depășește 46.337 lei, sunt inserate în formularul (300) ”Decont de TVA (formular rândurile 17 și 18 pentru declararea taxei pe valoarea adăugată aferentă prestărilor de astfel de servicii, pentru care locul prestării era în România potrivit art. 278 alin. (8) din Codul fiscal, dacă prestatorii din România nu optau pentru aplicarea regulii prevăzută la art. 278 alin. (5) lit. h) pentru stabilirea locului prestării la beneficiar.


De asemenea, întrucât la depășirea plafonului de 46.337 lei, locul prestării serviciilor se consideră a fi la beneficiar, este inserat în formularul (300) Decont de taxă pe valoarea adăugată, în secțiunea dedicată datelor cu caracter informativ, o rubrică prin care prestatorii de astfel de servicii declarau valoarea totală, fără TVA, a prestărilor de servicii de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune, precum și a serviciilor furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile din alte state membre, atât pentru anul curent, cât și pentru anul precedent.
Având în vedere noile dispozițiile legale ale art.2781 din Codul fiscal, este necesară modificarea rândurilor 17 și 18 din formularul de Decont de TVA, prin cuprinderea și a vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță, precum și a rubricii cu caracter informativ din finalul formularului de Decont de TVA, respectiv prin adaptarea trimiterilor la articolele din Codul fiscal, astfel cum au fost modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2021.
De asemenea, prin modificarea adusă art.314 din Codul fiscal, care reglementează ”Regimul special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană”, s-a introdus un nou alineat, alineatul (12), potrivit căruia, în cazul în care persoana impozabilă nestabilită în România şi beneficiară a acestui regim special desfăşoară, de asemenea, în România activităţi care nu sunt supuse acestui regim şi pentru care există obligaţia înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316, respectiva persoană îşi deduce TVA pentru activităţile sale impozabile supuse prezentului regim prin decontul de taxă prevăzut la art. 323.
În aceste condiții, este necesară completarea instrucțiunilor de completare ale rândurilor dedicate Taxei pe valoarea adăugată deductibilă – Achiziții de bunuri/servicii în interiorul țării și importuri, achiziții intracomunitare scutite sau neimpozabile, respectiv rândurile 24, 25 și 26 din decont, dedicate operațiunilor taxabile, cu instrucțiuni privind completarea, de către persoanele impozabile nestabilite în România, care sunt beneficiare ale regimului special non-UE, a informațiilor privind baza de impozitare și taxa aferentă activităților sale impozabile supuse acestui regim.

Articole similare

Comentariul tau aici