Obligatii fiscale scadente in 27 si 30 iunie – Calendar ANAF.

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

Obligatii fiscale scadente pana la 27.06.2022

– Formularul 100 – Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat;

– Formularul 112 – Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă;

– Formularul 224 – Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România;

– Formularul 300 – Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată;

– Formularul 301 – Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă;

– Formularul 307 – Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată;

– Formularul 311 – Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal;

– Formularul 390 VIES – Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare;

– Formularul 100 – Depunerea Declaraţiei privind impozitul pe profit sau Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100.

Obligatii fiscale scadente pana la 30.06.2022

– Formularul 394 – Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA – aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015);

– Formular 398 – Depunerea Declaraţie specială de TVA (VAT Return One Stop Shop);

– D406 – declaraţia informativă SAF-T.

Articole similare

Comentariul tau aici