Obligatiile de raportare la BNR ale persoanelor rezidente care realizeaza operatiuni nemonetare cu persoane nerezidente

Baza legala : Regulamentul BNR nr.31/2011

Intalnim in activitatea multor firme rezidente din Romania care au relatii comerciale cu parteneri externi, situatii in care – in urma tranzactiilor comerciale desfasurate, fie ca vorbim de tranzactii comerciale avand ca obiect bunuri, fie tranzactii constand in prestari de servicii – apareposibilitatea stingerii obligatiilor reciproce prin intermediul unor operatiuni nemonetare.

Astfel, in conformitate cu prevederile legale, reglementate de Regulamentului BNR nr.31/2011, rezidentii care realizeaza operatiuni nemonetare cu nerezidenti au obligatia, conform art.58, “sa raporteze letric aceste tranzactii la Banca Nationala a Romaniei – Directia statistica, pana la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, prin completarea si transmiterea anexei nr. V.6.”

Operatiunilor nemonetare, conform art.50. lit. i), reprezinta – operatiuni de natura balantei de plati, care se desfasoara fara transferarea de fonduri, in totalitate sau partial, cum ar fi bartere, compensari (netting), aranjamente de cliring si altele asemenea.

De asemenea,persoanele juridice rezidente care au conturi deschise in strainatate au obligatia sa raporteze letric la Banca Nationala a Romaniei – Directia statistica tranzactiile efectuate prin aceste conturi; raportarea se efectueaza lunar, pana la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, conform anexei nr. V.8., prevedere regasita la art.60 din regulamentul BNR mentionat mai sus.

Alte particularitati privind persoanele juridice si fizice rezidente in relatia cu persoanele nerezidente reglementate de art.61 din regulament sunt :

-persoanele juridice si fizice rezidente care detin cel putin 10% din capitalul social al unei companii nerezidente sau detin entitati fara personalitate juridica (sucursale) inregistrate si/sau autorizate sa functioneze in strainatate sunt considerate investitori directi in strainatate si au obligatia notificarii acestei investitii directe la Banca Nationala a Romaniei – Directia statistica;

– notificarea investitiei se va efectua prin completarea si transmiterea letrica a formularului prezentat in anexa nr. V.9, in cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobandirii dreptului de proprietate asupra a cel putin 10% din capitalul social subscris al companiei nerezidente respective sau de la infiintarea sucursalei in strainatate.

Sanctiunile ce pot fi aplicate in situatia nerespectarii prevederilor mentionate mai sus sunt :

avertisment scris;

• amenda de la 500 lei la 5.000 lei;

• suspendarea parţiala sau totala, pe un termen de pana la 90 de zile, a autorizaţiei acordate de Banca Naţionala a Romaniei;

• retragerea autorizaţiei acordate de Banca Naţionala a Romaniei.

In concluzie, posibilitatea realizarii operatiunilor nemonetare intre rezidenti si nerezidenti are avantajul stingerii obligatiilor din balantele de plati ale acestora, facilitand astfel imbunatatirea fluxul de numerar, fiind in acelasi timp insotite si de obligatii declarative, stipulate in Regulamentul BNR nr.31/2011 si descrise mai sus.

Autorul articolului : Sergiu Cobirzan, expert contabil si auditor financiar.

Click aici pentru profilul de Linkedin al autorului.

Articole similare

Comentariul tau aici