Oficial -impozitarea cladirilor in cazul nedepunerii la timp a raportului de evaluare. Obligatia primariilor de notificare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

Un nou proiect legislativ de modificare a Codului fiscal, pe partea de impozite si taxe locale a fost trimis in 02.07.2022 la Presedinte in vederea promulgarii.

Se instituie obligatia organelor fiscale locale de a notifica contribuabilii in legatura cu nedepunerea raportului de evaluare, o data la 5 ani asa cum este stabilit prin codul fiscal.

In prezent, Codul fiscal prevede ca in cazul cladirilor nerezidentiale detinute de persoane fizice,  impozitul se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 – 1,3% asupra valorii care poate fi:

a)valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință. În situația depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referință, acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor;

b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință. În situația în care nu este precizată valoarea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal;

În cazul în care nu s-a depus raportul de evaluare, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile.

In mod similar se intampla in cazul persoanelor juridice care detin cladiri nerezidentiale. Daca omit sa depuna raportul de evaluare, atunci cota de impunere se majoreaza foarte mult.

Prin aceasta initiativa legislativa, se propune ca organele fiscale locale sa fie obligate sa trimita notificari contribuabililor care nu au depus raportul de evaluare.

Doar in situatia in care in urma notificarii nu depun raportul de evaluare, atunci vor avea cote de impozitare crescute.

In situatia in care organul fiscal local nu isi indeplineste obligatia de instiintare prevazuta la art.1 pct. 1 si pct.2 din initiativa legislativa, proprietarul cladirii va datora impozitul la valoarea reflectata in ultimul raport de evaluare depus.

Legea in forma transmisa spre promulgare se gaseste AICI.

Articole similare

Comentariul tau aici