Oficial! S-a publicat OUG 101 privind noile măsuri de sprijin pentru formarea și angajarea persoanelor care beneficiaza de venit minim garantat precum si a tinerilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 890 din 16.09.2021 s-a publicat OUG 101 pentru modificarea art. 5 pct. IV4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

S-a modificat:

  • definitia tanarului NEET : tânăr NEET — persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la împlinirea vârstei de 30 de ani (anterior 25 ani ), care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională.
  • in situația în care persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social se angajează cu contract individual de muncă sau în baza unui raport de serviciu, pentru o perioadă de cel puțin 24 de luni, acordarea ajutorului social se prelungește pentru o perioadă de 6 luni, în cuantumul primit anterior angajării.
  • persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social au obligația să se prezinte la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă la fiecare 6 luni, sau ori de câte ori sunt solicitate de aceasta.
  • pentru facilitarea angajării, precum și a participării la cursuri de formare profesională, în cazul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social care nu au un nivel de educație școlară sau cunoștințele necesare potrivit Cadrului național al calificărilor prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare, agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă recomandă, în cadrul serviciilor de informare și consiliere profesională, înscrierea și parcurgerea cursurilor programului educațional «A doua șansă» reglementate prin metodologia privind organizarea programului, elaborată și aprobată de către Ministerul Educației.
  • refuzul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social de a participa la cursurile programelor educaționale de tip «A doua șansă» conduce la încetarea dreptului la ajutorul social
  • pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social care urmează cursurile programului „«A doua șansă» la o distanță mai mare de 5 km față de locuința acestora, autoritățile administrației publice locale asigură transportul acestora.

Articole similare

Comentariul tau aici