Ordinul nr. 2165/2019 pentru modificarea D 112-publicat in 23 mai 2019

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  In MOF nr. 404/23.05.2019 a fost publicat Ordinul nr. 2165/837/743/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 112 “Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

  Ordinul poate fi consultat aici.

  Modificari vizate:

  • modificarea și completarea Secțiunii E4 ”Destinația sumelor pentru acordarea de burse private, precum și pentru susținerea unei/ unor entități nonprofit/unități de cult reprezentând o cotă de până la 3,5% din impozit” din Anexa nr. 1.2, – ”Anexă asigurat”;

  • introducerea în Nomenclatorul “Tip asigurat“ din Anexa nr. 4 a formularului, a unei poziții pentru membrii cooperatori, salariați în baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;

  • introducerea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale asupra remunerațiilor încasate de zilieri și modificarea corespunzătoare a nomenclatorul “Tip asigurat“ din Anexa nr. 4;

  • introducerea în secțiunea E3 din Anexa nr. 1.2, – ”Anexă asigurat” a unei noi poziții pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, pentru care sunt scutite de la plata impozitului, conform art. 60 pct. 1-4 din Codului fiscal;

  • introducerea în Anexa 4 a unui nou tip de asigurat, respectiv ”persoane fizice care prestează o activitate specifică, în baza unui contract de internship, potrivit Legii nr. 176/2018 privind internschipul, cu modificările ulterioare”;

  • modificări tehnice, care constau în actualizarea corespunzătoare a anexelor și a instrucțiunilor la ordin potrivit aspectelor semnalate de utilizatorii declarației.  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: