Ordinul nr. 2165/2019 pentru modificarea D 112-publicat in 23 mai 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 404/23.05.2019 a fost publicat Ordinul nr. 2165/837/743/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 112 “Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”. Ordinul poate fi consultat aici. Modificari vizate: • modificarea și completarea…

Mai mult

Proiect de modificare D112- 17.05.2019- ce se modifica?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In 17.05.2019 pe site-ul Mfinante a fost publicat un nou proiect de modificare a D 112. Modificari vizate: • modificarea și completarea Secțiunii E4 ”Destinația sumelor pentru acordarea de burse private, precum și pentru susținerea unei/ unor entități nonprofit/unități de cult reprezentând o cotă de până la 3,5% din impozit” din…

Mai mult