Ordinul nr. 561/2019 pentru modificarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activitatii de audit financiar

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF nr. 782/26.09.2019 a fost publicat Ordinul nr. 561/2019 pentru modificarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 383/2019.

Prevederi:

Art. I. –
Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 383/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 26 iunie 2019, se modifică după cum urmează:

La articolul 17, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

” (4) Auditorii financiari, respectiv firmele de audit care au solicitat și au obținut viza anuală cu caracter temporar pentru anul 2019 au obligația depunerii pe platforma online a documentației stabilite prin prezentele norme în vederea obținerii e-vizei anuale, inclusiv a raportului anual de activitate aferent anului calendaristic 2018, completat la toate rubricile obligatorii, în termen de 30 de zile (informațiile sintetice), de la data punerii la dispoziție de către ASPAAS a platformei online, respectiv data de 15 octombrie (informațiile detaliate). Lansarea platformei a fost anunțată pe site-ul ASPAAS la data de 2 august 2019.”

La articolul 17, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

” (5) Prin excepție de la termenul prevăzut la art. 12 alin. (1), pentru anul 2019 depunerea documentației pe platforma online în vederea obținerii e-vizei anuale de către toți auditorii financiari activi, respectiv toate firmele de audit, se realizează în termen de 30 de zile (informațiile sintetice) de la data punerii la dispoziție de către ASPAAS a platformei online, respectiv data de 15 octombrie (informațiile detaliate). Lansarea platformei a fost anunțată pe site-ul ASPAAS la data de 2 august 2019.”

La articolul 17, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

(6) Valabilitatea vizei anuale cu caracter temporar emise de ASPAAS în anul 2019 se prelungește până la data emiterii de către ASPAAS a e-vizei, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2019. Conform condițiilor asumate la momentul acordării, auditorul financiar/firma de audit își asumă faptul că neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (4) atrage desființarea retroactivă, prin îndeplinirea condiției rezolutorii sub care a fost eliberată de către ASPAAS, a vizei anuale cu caracter temporar de la momentul emiterii, auditorul financiar asumându-și consecințele legale ale desfășurării activității de audit financiar fără viză.”

La articolul 17, alineatul (7) va avea următorul cuprins:

” (7) Prin excepție de la prevederile art. 15 lit. d), pentru anul 2019, personalul BRAIFC va elabora și înainta președintelui ASPAAS raportul până la data de 31 decembrie 2019.”

Articole similare

Comentariul tau aici