Ordonanta 18 privind autorizarea in Romania a reprezentantelor societatilor si organizatiilor economice straine

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ordonanta nr. 18 din 3 august 2022 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine a fost publicata in MOF nr. 779 din 4 august 2022.

Prin aceasta ordonanță se stabilește cadrul legal și instituțional necesar autorizării și funcționării în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine autorizate de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului.

Societățile și organizațiile economice străine pot fi autorizate să dețină reprezentanțe în România de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, care eliberează, în acest sens, autorizația de funcționare.

Pentru obținerea autorizației de funcționare se achită o taxă de autorizare în sumă de 1.000 de euro/an, echivalentul în lei, la cursul Băncii Naționale a României din data plății.

Cererea prin care se solicită deschiderea unei reprezentanțe și eliberarea autorizației de funcționare a unei reprezentanțe se completează electronic prin intermediul platformei electronice dedicate, se adresează Ministerului Antreprenoriatului și Turismului și va cuprinde următoarele informații:
a) denumirea, sediul social și codul de înregistrare fiscală ale entității străine;
b) obiectul de activitate al reprezentanței, în conformitate cu obiectul de activitate al societății sau organizației economice străine solicitante;
c) durata de funcționare a reprezentanței;
d) reprezentantul reprezentanței în relațiile cu terții;
e) sediul reprezentanței.

La cererea de înregistrare se vor anexa următoarele documente:
a) documentul emis de autoritatea competentă din țara în care își are sediul social societatea sau organizația economică străină, din care să rezulte datele de identificare și de înregistrare ale societății sau organizației economice străine, obiectul de activitate și capitalul social, și traducerea autorizată a acestui document cu semnătură electronică calificată sau avansată;
b) actul constitutiv sau alte acte doveditoare privind forma de organizare și modul de funcționare a societății sau organizației și o traducere autorizată a acestora cu semnătură electronică calificată sau avansată;
c) împuternicirea privind persoanele desemnate să reprezinte societatea sau organizația economică străină care a solicitat înregistrarea, cu traducere autorizată, după caz;
d) dovada plății taxei de autorizare în conformitate cu art. 3 alin. (2) și (3);
e) o confirmare asupra bonității din partea băncii prin care societatea sau organizația își desfășoară principalele operațiuni financiare;
f) dovada existenței sediului reprezentanței pe teritoriul României pe o perioadă cel puțin egală cu perioada de valabilitate a autorizației sau cu perioada pentru care se solicită prelungirea autorizației.
Documentele redactate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea autorizată a acestora.

Articole similare

Comentariul tau aici