Persoanele fizice pot depune declaratia unica in continuare la ghiseu, in format fizic

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Persoanele fizice pot depune in continuare declaratia unica la ghiseul ANAF.

Restrictiile introduse prin OG nr.11/2021 privind comunicarea exclusiv pe cale electronica se refera la contribuabilii/plătitorii persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoane fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent.

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale se stabilește faptul că, începând cu 01.03.2022, cererile, înscrisurile sau orice alte documente se transmit de contribuabilii mentionati anterior exclusiv prin intermediul Spaţiului Privat Virtual (SPV).

În situația în care contribuabilii/plătitorii nu își îndeplinesc obligația comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță a cererilor, înscrisurilor sau oricăror altor documente , iar acestea sunt depuse la organul fiscal central în format letric, ele nu vor fi luate în considerare, urmând ca organul fiscal central să notifice contribuabilii/plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.

Mai precis, declaraţia se poate depune de catre persoanele fizice, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel:
a) în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.
Data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.
b) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

  • prin intermediul serviciului “Spaţiul privat virtual” (SPV);
  • pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Articole similare

Comentariul tau aici