PFA la norma de venit 2024

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Normele de venit pe anul 2024 se regasesc pe site-ul ANAF la adresa: Normele anuale de venit pe anul 2024, stabilite pentru activități independente, conform art. 69 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

PFA-urile pot fi inregistrate in sistem real sau la norma de venit in functie de optiune (in anumite situatii) dar si de indeplinirea anumitor criterii.

Important!

  • Norma de venit pentru fiecare activitate desfășurată de contribuabil nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulțit cu 12.
  • In cazul în care un contribuabil desfășoară o activitate pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activități se reduce proporțional, astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desfășurată activitatea respectivă.
  • Dacă un contribuabil desfășoară două sau mai multe activități care generează venituri din activități independente venitul net din aceste activități se stabilește prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activități.
  • În cazul în care un contribuabil desfășoară o activitate inclusă în nomenclatorul de norme prevazut mai sus dar și o altă activitate independentă, venitul net anual se determină în sistem real.
  • Contribuabilii, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit şi care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real.

Ajustarea normelor

Contribuabilii pot ajusta normele anuale de venit în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Ajustarea normelor anuale de venit se realizează de către contribuabil prin aplicarea coeficienților de corecție publicați de către Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București, asupra normelor anuale de venit.

Acest coeficienti de corectie se regasesc la finalul normelor de venit, publicate pentru fiecare judet.

Citeste si: Codurile IT 6202 si 6203 scoase de la norma de venit

Articole similare

Comentariul tau aici