Plafoane fiscale PFA 2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Plafoanele fiscale pentru PFA in anul 2021 sunt:

1.Trecere de la norma la sistem real 100.000 eur respectiv 483.710 lei.

Potrivit art. 69 alin. (9) din Codul fiscal, contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obligația determinării venitului net anual în sistem real. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfârșitul anului fiscal.

Declaratii : această categorie de contribuabili are obligația să completeze corespunzător și să depună declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice până la data de 25 mai, inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

2.Plafonul pentru care ai obligatia de a te inregistra ca platitor de TVA – cifra de afaceri: 88.500 eur respectiv 300.000 lei

Mai precis, persoana impozabila stabilita in Romania a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 88.500 euro, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica scutirea de TVA (regim special de scutire).

3.Plafonul pentru contributia la asigurari sociale12 salarii minime brute

Art. 148 alin.(1) din Codul fiscal arata ca persoanele fizice care realizează venituri din activitățile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) și b1), din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, datorează contribuția de asigurări sociale, dacă estimează pentru anul curent venituri nete a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzută la art. 120.

Salariul minim brut pe 2021 s-a publicat in MOF 40/2021 prin Hotararea 4/2021 si este de 2.300 lei.

Prin urmare, plafonul pe 2021 este 12* 2.300 lei = 27.600 lei.

4. Plafonul penru contributia la asigurari sociale de sanatate- 12 salarii minime brute

La fel ca in cazul CAS, plafonul pentru contributia la CASS este tot de 12 salarii minime brute.

Plafonul pentru 2021 este 12* 2.300 lei = 27.600 lei.

Noutati si informatii fiscale utile 2021

Articole similare

Comentariul tau aici