Clasa 5 – Conturi de trezorerie

CLASA 5 CONTURI DE TREZORERIE
GRUPA 50 INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
501 Acțiuni deținute la entitățile afiliate
505 Obligațiuni emise și răscumpărate
506 Obligațiuni
507 Certificate verzi primite
508 Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate
5081 Alte titluri de plasament
5088 Dobânzi la obligațiuni și titluri de plasament
509 Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt
5091 Vărsăminte de efectuat pentru acțiunile deținute la entitățile afiliate
5092 Vărsăminte de efectuat pentru alte investiții pe termen scurt
GRUPA 51 CONTURI LA BĂNCI
511 Valori de încasat
5112 Cecuri de încasat
5113 Efecte de încasat
5114 Efecte remise spre scontare
512 Conturi curente la bănci
5121 Conturi la bănci în lei
5124 Conturi la bănci în valută
5125 Sume în curs de decontare
518 Dobânzi
5186 Dobânzi de plătit
5187 Dobânzi de încasat
519 Credite bancare pe termen scurt
5191 Credite bancare pe termen scurt
5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadență
5193 Credite externe guvernamentale
5194 Credite externe garantate de stat
5195 Credite externe garantate de bănci
5196 Credite de la trezoreria statului
5197 Credite interne garantate de stat
5198 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt
GRUPA 53 CASA
531 Casa
5311 Casa în lei
5314 Casa în valută
532 Alte valori
5321 Timbre fiscale și poștale
5322 Bilete de tratament și odihnă
5323 Tichete și bilete de călătorie
5328 Alte valori
GRUPA 54 ACREDITIVE
541 Acreditive
5411 Acreditive în lei
5414 Acreditive în valută
542 Avansuri de trezorerie
GRUPA 58 VIRAMENTE INTERNE
581 Viramente interne
GRUPA 59 AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE
591 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate
595 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate
596 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor
598 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiții pe termen scurt și creanțe asimilate

Comentariul tau aici